< Show all posts

Wuppertal wykupiony

Decyzja z zeszłego tygodnia jest już oficjalna: w Wuppertalu nie będzie zakazów jazdy z silnikiem diesla.

Ulga jest namacalna: na Wupperze nie będzie zakazów jazdy z silnikiem diesla.
Zostaną jednak podjęte pewne środki w celu wdrożenia planu czystego powietrza. Na przykład, w kilku punktach nastąpi zmniejszenie prędkości.
Burmistrz Andreas Mucke przeanalizował sytuację w wywiadzie dla Westdeutsche Zeitung: "Dziękuję wszystkim zaangażowanym za konstruktywną i ukierunkowaną na cele dyskusję, a Wyższemu Sądowi Administracyjnemu w Münsterze za rozsądne umiarkowanie. Po osiągnięciu ugody Wuppertal zapewni przestrzeganie wartości granicznych bez zakazów jazdy. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w kontroli ruchu drogowego umożliwia elastyczne reagowanie na daną sytuację w zakresie ruchu drogowego i zanieczyszczeń. W ten sposób emisja może zostać zmniejszona, aby utrzymać się poniżej wartości granicznych i uczynić powietrze czystszym. Wiele innych środków wspiera naszą drogę zwrotu ruchu drogowego w kierunku zrównoważonej mobilności i lepszego powietrza dla ludzi. Środki mające na celu osiągnięcie tego celu są zapisane w dalszym planie czystego powietrza".
Inne gminy również starają się obejść zakaz jazdy. Decyzja w sprawie Wuppertalu może być impulsem.