< Show all posts

Wuppertal odroczony

Wydaje się, że częścią dobrego tonu jest obecnie odkładanie negocjacji i/lub pozostawianie nas w niepewności co do ich wyniku. Najnowszy przykład tego "trendu": Wuppertal

Deutsche Umwelthilfe (DUH) pozywa obecnie miasta i gminy na wielką skalę.
Dopiero pod koniec lutego DUH zawarł porozumienie z kilkoma miastami w Nadrenii Północnej-Westfalii w sprawie pakietów środków, aby nie stracić całkowicie kontroli w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Chociaż nie było zakazów jazdy, zgodzili się co do środków, jak już wyjaśniliśmy w naszym najnowszym newsletterze z marca (https://mailchi.mp/green-zones.eu/news-fr-mrz).

Ale jaki jest dokładnie sekret?
Niektóre decyzje są podawane do wiadomości publicznej dopiero kilka tygodni po ogłoszeniu wyroku lub osiągnięciu porozumienia prawnego. Dlaczego my, którzy jesteśmy najbardziej dotknięci zanieczyszczeniem powietrza poza naturą, jesteśmy pozostawieni w ciemności?
Fakt, że - podobnie jak w przypadku Wuppertalu - spotkania są odkładane, najwyraźniej arbitralnie dla laika, może dodatkowo podsycać ogólną niepewność wśród ludności dotyczącą stref środowiskowych, zakazów jazdy itp.
Na wniosek miasta negocjacje w sprawie ugody dotyczącej planu czystego powietrza w Wuppertalu zostały obecnie odroczone z 10 marca na 27 marca 2020 r. Dobrze więc, do zobaczenia za trzy tygodnie na ogłoszenie wyroku!
Tak więc oczywiście tylko wtedy, gdy wynik powinien zostać upubliczniony.