< Show all posts

Wstrząsy: Badanie pokazuje drobny pył u dzieci

Według badań ze Strasburga, dzieci mieszkające w pobliżu ruchliwych dróg mają w moczu miliony cząsteczek bardzo drobnego pyłu. Teraz słychać głosy wzywające do ustanowienia większej liczby bardziej rygorystycznych stref ekologicznych.

Dane opublikowane przez kolektyw Strasburg Respire są alarmujące. Dzieci, które mieszkają w pobliżu ruchliwych dróg, mają znacznie więcej cząstek stałych w moczu w młodym wieku niż te, które mieszkają na wsi lub dalej od obszarów miejskich. Nanocząsteczki, które są emitowane głównie przez pojazdy z silnikiem wysokoprężnym, zostały wyraźnie związane z chorobami różnych organów, takich jak płuca i serce, ale także z zaburzeniami psychicznymi. Zwłaszcza podczas wzrostu, cząsteczki te mogą mieć ogromne efekty, podobne do dymu papierosowego. W związku z tym kolektyw wzywa do wprowadzenia bardziej rygorystycznego zakazu dotyczącego pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w strasburskiej strefie ekologicznej, która do tej pory była ograniczona pod względem przestrzeni i czasu.  

W rzeczywistości, począwszy od przyszłego roku, należy rozszerzyć strefę niskiej emisji w mieście w Alzacji. Ma to objąć wszystkie 33 gminy w większym obszarze Strasburga, a także zakazać do 2025 r. pojazdów z 2 naklejkami, co miałoby następnie dotyczyć wszystkich pojazdów z silnikiem diesla. Ponadto w strefie mają obowiązywać stałe zakazy jazdy. Zmiany te będą zatem miały wpływ na ogromną liczbę obywateli.  

Jednakże prywatne piece opalane drewnem i emisje przemysłowe również emitują pył zawieszony i powinny podlegać znacznie bardziej rygorystycznym przepisom, czego domaga się kolektyw w Strasburgu. Obecnie pomiary emisji z zakładów przemysłowych, podobnie jak w okręgu Port du Rhin, prawie nigdy nie są przeprowadzane przez organy urzędowe, ale są zgłaszane przez sam przemysł. Ponadto kary nakładane przez państwo za naruszenia i fałszywe oświadczenia w tej samoregulacji są zdecydowanie zbyt niskie, aby mogły mieć jakikolwiek skutek.

Fakt, że strefa ekologiczna miasta zostanie rozszerzona w najbliższych latach, wydaje się nieunikniony w świetle nowych wyników badań. Ważne jest jednak, aby nie tylko obywatele musieli ponosić ten ciężar, ale także, aby przemysł przyczyniał się do czystego powietrza poprzez ściślejszą kontrolę i wyższe kary za przestępstwa.  

Możemy państwu powiedzieć, jak zmieniają się zasady panujące w mieście i czy wkrótce odczują państwo skutki zakazów jazdy w Strasburgu. Nasza aplikacja Green Zones będzie Cię informować na bieżąco o najnowszych przepisach, dzięki czemu unikniesz kar.