< Show all posts

Wsparcie dla flot handlowych

Niemiecki rząd chce również skłonić sektor logistyczny w kierunku zielonej mobilności. Nowy program finansowania wspiera zatem zarówno nowo rejestrowane samochody dostawcze i ciężarowe z alternatywnymi systemami napędowymi, jak i stare diesle, które są poddawane przebudowie. Do dyspozycji jest ponad 500 mln euro.

 

Wytyczne dotyczące finansowania pojazdów użytkowych z napędem alternatywnym umożliwiają właścicielom używanych samochodów dostawczych i ciężarowych zbieranie funduszy na nowe, ekologiczne pojazdy. Pierwszy nabór trwa od 16.08.2021 r. do 27.09.2021 r. Niemiecki rząd planuje wydać na to działanie ok. 508 mln euro. Dzięki programowi finansowania, który został wcześniej zatwierdzony przez Komisję Europejską, rząd chce przyspieszyć przestawienie floty pojazdów użytkowych w Niemczech na napędy alternatywne, takie jak napęd elektryczny i ogniwa paliwowe.

Uprawnionymi do otrzymania dotacji są przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa komunalne i spółki komunalne oraz instytucje prawa publicznego i stowarzyszenia zarejestrowane. 

Innym warunkiem finansowania jest to, że finansowany pojazd nie jest zarejestrowany na nazwisko wnioskodawcy, dopóki wniosek nie zostanie zatwierdzony. Pojazdy nie muszą być zupełnie nowe, ale nie mogą przejechać po drogach więcej niż 10.000 kilometrów. Następnie właściciel musi użytkować pojazd przez co najmniej 4 lata. Pojazdy N1 i N2 kwalifikują się tylko wtedy, gdy są w całości zasilane bateriami lub ogniwami paliwowymi. Pojazdy N3, tj. ciężkie samochody ciężarowe o masie powyżej 12 ton, mogą również otrzymać dofinansowanie jako hybrydy typu plug-in lub pojazdy hybrydowe na wózkach. Jeśli wymagania zostaną spełnione, rząd federalny pokrywa 80% dodatkowych kosztów w porównaniu z pojazdem z konwencjonalnym napędem.

Jednak nie tylko nowe pojazdy z alternatywnymi systemami napędowymi mogą skorzystać z dofinansowania. Program dopłat dotyczy również przerobionych pojazdów z silnikiem diesla o masie powyżej 3,5 tony, czyli pojazdów N2 i N3. Muszą one być całkowicie przerobione na napęd elektryczny lub na ogniwa paliwowe. Dzięki temu pojazdy, które są już częścią floty i nie są nowo zakupione, mogą nadal korzystać ze wsparcia.

W ramach trzeciego filaru środka przewidziano również wsparcie dla infrastruktury uzupełniania paliwa i ładowania. Wspierana jest na przykład budowa mobilnych i stacjonarnych punktów normalnego i szybkiego ładowania, ale także instalacja stacji tankowania wodoru. Podobnie jak pojazdy, infrastruktura musi być następnie użytkowana przez co najmniej 4 lata. Jedynie linie napowietrzne nie są objęte wytycznymi dotyczącymi finansowania.

Najbliższy miesiąc pokaże, czy finansowanie może zapewnić pożądany impuls do przejścia na mobilność w sektorze komercyjnym.