< Show all posts

Wkrótce strefy ekologiczne w Luksemburgu?

Pomimo atrakcyjnych ofert, takich jak darmowy transport publiczny, kraj ten zmaga się ze zwiększonym zanieczyszczeniem tlenkami azotu pochodzącymi ze starych pojazdów z silnikiem diesla. Zakaz prowadzenia pojazdów jest nieuchronny.

Luksemburg jest jednym z niewielu krajów w Europie Zachodniej, który do tej pory uniknął wprowadzenia stref ekologicznych i zakazów prowadzenia pojazdów. Jednak ze względu na podwyższony poziom tlenku azotu (NOx) w 2018 r. Unia Europejska wezwała kraj do opracowania planu dotyczącego jakości powietrza, zawierającego konkretne propozycje, jak poprawić jakość powietrza.

Plan jest w fazie konsultacji do marca tego roku, więc obywatele mogą również mieć swój wkład w planowanie. Mimo że od 2015 r. poziomy NOx systematycznie spadają, niektóre regiony i obszary miejskie, a także np. gmina Hesperingen, nadal budzą niepokój rządu. To one mają skorzystać z planu.

Zanieczyszczenie NOx w Luksemburgu, podobnie jak w większości krajów, jest powodowane głównie przez stare pojazdy z silnikiem diesla. Według Jeana-Marie Strassera z administracji ds. środowiska, spadek poziomu tlenków azotu w ostatnich latach jest również zasługą koncepcji zrównoważonego transportu Modu 2.0. Promuje to lokalny transport publiczny, który od początku roku jest bezpłatny, oraz wspiera obywateli w zakupie samochodów elektrycznych. Należy również promować wspólne użytkowanie samochodów. Zamiast rozbudowywać autostradę łączącą miasto Luksemburg z centrum gospodarczym na południu, system szybkiego tranzytu będzie szybko i bezpiecznie dowoził ludzi do pracy. Aplikacja informuje obywateli i ostrzega przed poważnym zanieczyszczeniem powietrza, aby stworzyć większą świadomość i wrażliwość na ten problem wśród ludności.

Te pozytywne zachęty mogłyby pomóc w przestawieniu się na bardziej ekologiczną mobilność, a tym samym w poprawie jakości powietrza. Ale tylko wtedy, gdy zostaną one skutecznie wdrożone i znajdą oddźwięk wśród obywateli.

Pierre Dornseiffer z administracji ds. środowiska za główną przyczynę poprawy poziomu NOx uważa jednak wprowadzoną przez UE surowszą normę emisji spalin Euro 6 dla silników Diesla oraz towarzyszące jej przejście na pojazdy o niższej emisji. Jeżeli plan poprawy jakości powietrza i koncepcja Modu 2.0 nie przyniosą natychmiastowego sukcesu i wartości graniczne nadal będą przekraczane, istnieje prawdopodobnie tylko jedna alternatywa: zakaz prowadzenia pojazdów z silnikami wysokoprężnymi Euro 5.

Istniejące zakazy jazdy z silnikiem diesla i strefy ekologiczne można znaleźć w naszej aplikacji Green-Zones. Oczywiście, więcej o sytuacji w Luksemburgu można przeczytać na naszym blogu.