< Show all posts

Walka Francji z zimowym smogiem

W dolinie Arve ograniczenie prędkości jest zmniejszone nawet o 40 km/h. Środki te mają wpływ na trzy odcinki autostrady. Celem jest uniknięcie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i związanych z tym zakazów jazdy.

Jak co roku, departament Haute-Savoie zmniejsza ograniczenie prędkości na niektórych odcinkach doliny Arve, aby zapobiec zanieczyszczeniu powietrza i uniknąć niepożądanej aktywacji tymczasowej strefy niskiej emisji. Od 1 listopada trzy odcinki autostrady w departamencie położonym w Alpach w pobliżu granicy ze Szwajcarią zostały naruszone. Są to A 410 pomiędzy przełęczą Évires a skrzyżowaniem z A 40 w Scientrier, na którym następuje zmniejszenie maksymalnej dozwolonej prędkości ze 130 do 110 km/h. Ten sam środek został podjęty w odniesieniu do A 411 z urzędu celnego Vallard na granicy szwajcarskiej do Le Fayet. Na RD 19 między Ayse i Marignier, nawet tylko 90 km/h jest dozwolone. Środki te będą obowiązywały do końca marca.  
W zimie często dochodzi do mniejszej wymiany powietrza, co oznacza, że drobny pył i inne zanieczyszczenia gromadzą się bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Zwykle wymiana pomiędzy różnymi warstwami powietrza odbywa się w miarę jak ciepłe powietrze unosi się nad ziemią i miesza się z napływającym zimnym powietrzem. W tak zwanych "warunkach niskiej inwersji wymiany", które często występują w zimie, zimne powietrze jest bezpośrednio przy ziemi i nie może uciec, ponieważ jest cięższe niż cieplejsze powietrze powyżej. Zimowy smog powstający w tej sytuacji pogodowej jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia ze względu na zwiększony poziom tlenku azotu i drobnego pyłu, a w zimie prowadzi do zwiększonej aktywacji tymczasowych stref środowiskowych we Francji.  
Mierzone w porównaniu z poprzednimi latami, działania te okazują się skuteczne: ATMO France, która monitoruje jakość powietrza w regionie Owernia-Rzenoina-Alpy, mierzy znaczącą poprawę jakości powietrza w połączeniu ze zmniejszeniem prędkości. Stężenie dwutlenku azotu spadło zatem w ostatnich latach o 12%. Cząsteczki stałe zostały zredukowane w podobnym stopniu o 10-12%, a także osiągnięto 8% oszczędności w emisji CO2.  
Chociaż środki te mogą być uciążliwe dla osób dojeżdżających do pracy w regionie, to jednak aktywizacja strefy niskiej emisji, obejmującej 41 miast i gmin położonych wzdłuż rzeki o długości 80 km, spowodowałaby znacznie większe zatłoczenie ruchu. W zależności od jakości powietrza, pojazdy bez lub z wyższymi naklejkami, tzn. z silnikiem diesla do Euro 5, byłyby wtedy zakazane.  
Jeśli pomimo tych środków, zakazy jazdy są zagrożone w Arve Valley, znajdziesz aktualne informacje, jak zawsze w naszym Green-Zones App. Oczywiście odnosi się to również do innych tymczasowych i stałych stref środowiskowych we Francji i w Europie.