< Show all posts

Tymczasowe zakazy jazdy wkrótce także w Niemczech?

W hamburskiej dzielnicy Altona testowana jest metoda pozwalająca na pomiar i ocenę zanieczyszczeń występujących w powietrzu. Czy tymczasowe zakazy jazdy oparte na modelu francuskim zbliżają się teraz w Niemczech?

W wyniku pandemii jakość powietrza poprawiła się na całym świecie, według zdjęć satelitarnych. Jeśli jednak firma z Hamburga ma swoją drogę, wkrótce nie będzie musiała wspinać się na orbity ziemskie, aby uzyskać informacje o tlenkach azotu, dwutlenku węgla, cząstkach stałych itp. Firma Breeze Technologies zainstalowała w Altonie 35 czujników, które pokrywają dzielnicę w sieci i wykonują tam pomiary. Powierzchnia całego obszaru wynosi 14 kilometrów kwadratowych i jest tym samym największa w swoim rodzaju - na świecie. Kolejnych 20 czujników rozmieszczonych jest również w pozostałej części obszaru miejskiego Ligi Hanzeatyckiej. Dzięki temu możliwe jest dostarczanie codziennych i aktualnych informacji o wartościach powietrza.
Ale uruchomione do tej pory stacje pomiarowe to dopiero początek, według Breeze Technologies: "W przyszłości chcemy być w stanie powiedzieć dla każdej ulicy, dla każdego bloku w dzielnicy miasta, jak rozwija się tam jakość powietrza w czasie, tak abyśmy mogli następnie podjąć decyzję o inteligentnych środkach kontroli zanieczyszczenia powietrza.
Tymczasowe zakazy jazdy, znane głównie we Francji, zostały już omówione. Tutaj na podstawie codziennych pomiarów można by na pewien okres czasu nałożyć zakazy jazdy dla poszczególnych dróg lub całych obszarów. Dla naszych francuskich sąsiadów jest to już norma w codziennym mobilnym życiu. Tam jednak wartości powietrza z dnia poprzedniego oraz prognozy na najbliższe dni są wykorzystywane jako podstawa do podejmowania decyzji o zakazie jazdy.


Czy model ten jest obecnie stosowany również w Niemczech i innych krajach europejskich? Czy zielone strefy ekologiczne i zakazy jazdy z silnikiem diesla nie są jeszcze wystarczające?