< Show all posts

To jest Berliner Luft

Na całym świecie miasta donoszą, że korona i ograniczenie ruchu lotniczego poprawiają jakość powietrza.

Lista gmin jest niekończąca się i pokazuje między innymi, jak bardzo ruch uliczny uspokaja się w czasach występowania wirusa.
Z drugiej strony, Berlin nie może potwierdzić tej tendencji, jak pokazują ostatnie oceny przeprowadzone przez administrację ochrony środowiska. Na przykład, 17 marca tego roku jest interesujący. Do tej pory wartości były dobre. Następnie stężenie zanieczyszczeń takich jak pył zawieszony czy dwutlenek azotu wzrosło, mimo że ruch w stolicy został zdziesiątkowany. Powodem tego jest malejący wiatr, który wcześniej rozprowadzał zanieczyszczenia na dużym obszarze.
Porównanie z kwietniem 2019 r. pokazuje jednak pełną skalę obecnej sytuacji w Berlinie. Jak ładnie ilustruje górny wykres z naszej aplikacji Green Zones, oprócz wartości dwutlenku węgla, która oczywiście zawsze jest stała, wszystkie inne bez wyjątku spadły o dwucyfrowe punkty procentowe w porównaniu z kwietniem rok temu (lewy zrzut ekranu) - niewyobrażalne.

Jeśli chciałbyś zobaczyć zmiany w "swojej" strefie ekologicznej, możesz to zrobić wygodnie i bezpłatnie za pomocą wspomnianej aplikacji.