< Show all posts

Tempo 30 kłamie

Około rok temu wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h na Leipziger Strasse w Berlinie. Celem było znaczne zmniejszenie ekstremalnie wysokiego zanieczyszczenia tlenkiem azotu (59 µg/m³) i zapobieżenie dalszym zakazom jazdy z silnikiem diesla.

Wynik: tylko marne 4% mniej NO2! W zamian za to około 700 000 pojazdów i osób dojeżdżających do pracy musiało miesiąc po miesiącu cierpieć z powodu ograniczeń w ruchu drogowym.


Również w kwestii wypadków policja berlińska nie mogła znaleźć "znaczących skutków dla bezpieczeństwa ruchu drogowego" ze względu na ograniczenie prędkości do 30 km/h, jak podaje B.Z.

Prawdziwy skandal polega na tym, że badania wykazały z góry, iż zmniejszenie prędkości nie ma prawie żadnego wpływu na zanieczyszczenie NO2. Niemniej jednak, senator ruchu drogowego Regine Günther z Partii Zielonych trzymała się go i z żelazną determinacją przeciągnęła przez swój projekt 30 ograniczeń prędkości.

Więc czy pozostałe 30 stref prędkości zostaną w końcu zniesione, a osoby dojeżdżające do pracy odciążone?

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)