< Show all posts

Szwecja zakazuje stosowania palników

Szwecja jest pierwszym krajem europejskim, który wprowadził zakaz stosowania wszystkich silników spalinowych.

Kraj skandynawski traktuje tę kwestię poważnie: od 2030 roku nie będą już sprzedawane pojazdy z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi. Po tym, jak Norwegia i Dania ogłosiły już zamiar wdrożenia podobnych planów, Szwecja stawia teraz stopę w dół. Jednak zanim to nastąpi za dziesięć lat, trzeba jeszcze stworzyć niezbędną infrastrukturę, taką jak wystarczająca liczba stacji ładowania samochodów elektrycznych.
Wielka Brytania (ma się wycofać w 2035 roku), nasi francuscy sąsiedzi (2040) i Islandia również chcą podążać tą drogą. Z drugiej strony, w Niemczech, ludzie nadal mają niski profil, jeśli chodzi o datę wyjścia.
Krytycy obawiają się, że powodem tego może być potężne lobby samochodowe w tym kraju.