< Show all posts

Szczyt kryzysowy przełożony

Corona dominuje obecnie w całym spektrum naszego codziennego życia. Tak więc teraz planowane spotkanie kilku niemieckich miast zostało odłożone na czas nieokreślony.

Wszystko, co zajmowało media przed Koroną, najwyraźniej zniknęło z percepcji medialnej. Cierpienie uchodźców, eskapady Trumpa, sport i, między innymi, kwestia, która w ostatnich miesiącach była przedmiotem epickiej i gorącej debaty: tak zwany skandal z olejem napędowym.
Na 1 kwietnia w małym mieście Wörth am Rhein zaplanowano ogólnomiejski szczyt kryzysowy, na którym omówione zostaną ogromne straty w dochodach z podatków od handlu komunalnego. Gminy skarżą się, że skandal związany z olejem napędowym i związane z nim grzywny powodują obecnie spadek przychodów o miliony.
Ale Corona kładzie teraz kres celom, które zostały wyznaczone. Wykorzystamy ten czas na przeprowadzenie wstępnych rozmów z Federalnym Ministerstwem Finansów", potwierdził dpa burmistrz Wörths, Dennis Nitsche.