< Show all posts

Strefy niskiej emisji zapewniają czyste powietrze również w pomieszczeniach zamkniętych

Złe powietrze jest przyczyną prawie 13.000 przedwczesnych zgonów rocznie w samych Niemczech. Kraj ten ma jedno z najwyższych stężeń tlenku azotu w UE. Dotyczy to nie tylko dużych miast, ale także wielu średnich i małych miejscowości. Niemcy próbują opanować sytuację poprzez wprowadzenie stref ekologicznych, zakazu jazdy z silnikiem diesla i pasów ekologicznych.

Ale powietrze nadal jest złe, szczególnie dla tych, którzy mieszkają lub pracują przy ruchliwych drogach. Ponieważ jesteśmy narażeni na złe powietrze nie tylko na zewnątrz, ale także w pomieszczeniach zamkniętych przez cały czas. Teraz przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Harvarda, dotyczącego krótkoterminowego wpływu jakości powietrza w biurach i pomieszczeniach na pracowników. Ostatecznie spędzamy do 90 procent naszego czasu w pomieszczeniach zamkniętych.

Stężenie CO2 na zewnątrz wynosi zazwyczaj około 400 części na milion (ppm), podczas gdy 1000 ppm jest uważane za maksimum w pomieszczeniach. Stężenie pyłu zawieszonego w sposób naturalny różni się w zależności od miasta i w dużej mierze zależy od natężenia ruchu. UE ustaliła limit na poziomie 4 µg na m3. Strefy środowiskowe mogą znacznie obniżyć te wartości. Oczywiście, im lepsze powietrze na drogach, tym lepsze powietrze w biurach i pomieszczeniach zamkniętych. Badanie pokazuje, że wzrost drobnego pyłu w biurze o 10 mikrogramów na metr sześcienny, to już powoduje skrócenie czasu reakcji o jeden procent, dokładność decyzji pogarsza się o ponad jeden procent. W przypadku stężenia CO2 obraz był jeszcze gorszy: przy wcale nie niezwykłym wzroście o 500 ppm CO2 czas reakcji również pogorszył się o jeden procent, a trafność decyzji aż o dwa procent.

Oczywiste jest, że im bardziej zanieczyszczone jest powietrze na zewnątrz, tym trudniej jest utrzymać czyste powietrze dla pracowników wewnątrz budynku. Jeśli biuro znajduje się przy ruchliwej i zanieczyszczonej ulicy, jedynym ratunkiem jest odpowiedni filtr, który oczyści powietrze napływające z zewnątrz. Jeszcze lepsze jest jednak ścisłe stosowanie i kontrola stref środowiskowych, tak aby brudne powietrze nie dostawało się do pomieszczeń, w których pracują ludzie. Zielone Strefy nie tylko chronią życie na drogach, ale także zapewniają, że ludzie lepiej pracują i osiągają lepsze wyniki w pomieszczeniach zamkniętych.

Przy okazji: W aplikacji Green Zones można zawsze znaleźć wartości CO2, pyłu zawieszonego, dwutlenku azotu i ozonu w swoim mieście, oprócz wszystkich stref środowiskowych w Europie.