< Show all posts

Strefy ekologiczne pozwalają zaoszczędzić miliony euro

Według jednego z badań, strefy przeklęte przez wielu zmotoryzowanych (w samej Europie jest ich ponad 300) są prawdziwymi ratownikami życia i pozwalają zaoszczędzić miliony euro, które w przeciwnym razie zostałyby wydane na leki.

Badanie przeprowadzone przez Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) z siedzibą w Berlinie i opublikowane w czasopiśmie Economics Letters pozwala na wyciągnięcie takiego wniosku. W niniejszym opracowaniu porównano pomiary jakości powietrza oraz wydatki farmaceutyczne zakładu ubezpieczeń zdrowotnych AOK w okresie od 2008 do 2013 roku.

Wynik tego badania empirycznego jest dość imponujący.
Starszy badacz w MCC i główny autor badania, Nicolas Koch, był w stanie wykazać, że wprowadzenie stref środowiskowych w Niemczech zmniejszyło stężenie pyłu zawieszonego o wielkości cząstek stałych PM10 średnio o 5,9 procent. W rezultacie miasta posiadające strefy ekologiczne zaoszczędziły 15,8 mln euro rocznie w wydatkach na leki na choroby serca i układu oddechowego. Aby udowodnić związek przyczynowy, z porównania miast wyłączono statystyczne efekty zakłócające, takie jak te spowodowane pogodą i regionalnym rozwojem gospodarczym.

Interesujące jest to, że badanie rejestruje tylko koszty leków i tym samym stanowi jedynie niewielką część korzyści płynących ze stref środowiskowych. W publicznym systemie ochrony zdrowia narkotyki stanowią jedynie około 17 procent całkowitych kosztów. W obliczeniach nie uwzględniono wydatków na opiekę medyczną, ogromnych skutków przedwczesnej umieralności, a także ewidentnie pozytywnych skutków lepszej jakości powietrza. Dzięki badaniu MCC można teraz podejmować lepsze i bardziej świadome decyzje dotyczące wprowadzania lub zaostrzania stref środowiskowych w przyszłości.

Czy warto finansować modernizację?
Czy należy wprowadzić niebieską naklejkę na NOx?
Czy więcej stref środowiskowych jest bardziej rozsądnych?
Wynik tego badania tylko przyspieszy ekspansję i rozprzestrzenianie się stref niskiej emisji - jest to krok w dobrym kierunku.