< Show all posts

Strefa ekologiczna we Frankfurcie: Ślimakowe tempo dla lepszego powietrza

Miasto wprowadza 40 km/h na głównych drogach, aby zmniejszyć poziom tlenków azotu i uniknąć zakazów jazdy.

Począwszy od stycznia przyszłego roku, miasto Frankfurt wprowadzi ograniczenia prędkości na niektórych głównych drogach w centrum miasta. W ostatnich latach na tych drogach coraz częściej mierzono nadmierny poziom tlenków azotu. W związku z tym kierowcy w tych obszarach są obecnie zwalniani.  

Organizacja Deutsche Umwelthilfe (DUH) krytykuje te środki jako niewystarczające. Decyzja o prędkości 40 zamiast 30 km/h jest niezrozumiała, ponieważ prawie nie prowadziłaby do zmniejszenia emisji. Przy prędkości 30 km/h, jazda jest znacznie wolniejsza i cichsza, dzięki czemu mieszkańcy mniej cierpią z powodu zanieczyszczenia powietrza i hałasu.  

Prawdą jest, że miasto nad Menem stara się za pomocą tych środków uniknąć niepożądanych zakazów jazdy, na przykład dla starych pojazdów z silnikiem diesla. Ale przy takich połowicznych planach nie można spodziewać się prawie żadnej poprawy. Ponadto, nawet po zmniejszeniu prędkości, nie mniej niż 62 odcinki, na których występują naruszenia wartości granicznych, pozostaną bez zmian. Jeżeli zatem środki te nie przyniosą wyraźnie pozytywnych skutków, w dłuższej perspektywie czasowej konieczne będzie albo wprowadzenie 30 stref ograniczenia prędkości, albo wprowadzenie zakazów jazdy. DUH wzywa do utworzenia kompleksowej strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h dla centrum miasta. Jeśli system sygnalizacji świetlnej zostałby zoptymalizowany w tym samym czasie, mogłoby to w rzeczywistości doprowadzić do zmniejszenia emisji tlenku azotu i nie kosztowałoby obywateli więcej czasu. Poprawa transportu publicznego odciążyłaby również drogi, ponieważ wielu obywateli dobrowolnie przesiadałoby się do pociągów. Działania typu "speed-40", które są w połowie serdeczne, kosztują pieniądze, które znacznie lepiej byłoby zainwestować gdzie indziej.  

Raz po raz miasta starają się unikać zakazów jazdy twórczymi metodami. W ten sposób kupują czas i starają się zapobiegać pozwom sądowym, ale zazwyczaj prowadzi to do marnotrawienia pieniędzy i chaosu zasad dla zainteresowanych obywateli. Tutaj i w naszej aplikacji Green-Zones App można dowiedzieć się, jakie skutki mają te środki we Frankfurcie i czy w jakimś momencie zostaną wprowadzone zakazy jazdy z silnikiem diesla.