< Show all posts

Stałe strefy niskiej emisji we Francji - wyjaśnienie

Francuski system zapobiegania zanieczyszczeniom miejskim i regionalnym jest bardzo kompleksowy. Francja stara się ograniczyć zanieczyszczenie powietrza za pomocą sześciu naklejek o nazwie Certificat qualité de l'Air. Naklejki kategoryzują różne pojazdy w zależności od ich emisji zanieczyszczeń. Starsze pojazdy, które produkują dużo spalin dostać najgorsze klasy 5, lub jeśli są one jeszcze starsze, nie naklejka w ogóle. W międzyczasie w wielu miastach potrzebna jest taka naklejka, ponieważ w przeciwnym razie nie będziesz miał wstępu i będziesz musiał zapłacić wysokie kary, jeśli mimo wszystko wjedziesz.

Które francuskie miasta planują lub już posiadają stale aktywną strefę niskiej emisji? Obecnie istnieje sześć zawsze włączonych stref, ale w planach jest ich znacznie więcej. Oprócz stref stałych istnieje wiele innych stref tymczasowych, które są aktywowane tylko w razie potrzeby, gdy zanieczyszczenie powietrza jest szczególnie wysokie.

Stałe strefy ekologiczne istnieją w następujących miastach: Grenoble, Paryż, Lyon, Strasbourg, Reims i Rouen. Ale są małe różnice, które mogą zrobić wielką różnicę. W Grenoble, Rouen i Strasburgu ciężarówki i furgonetki bez naklejki lub z naklejkami 5 i 4 nie mogą już wjeżdżać. W Lyonie, dotyczy to również klasy naklejki 3. W Reims, wszystkie pojazdy z wyjątkiem motocykli są dotknięte zakazem jazdy, jeśli nie mają naklejki lub naklejki 5. W Paryżu, z drugiej strony, żadne pojazdy nie mogą wejść, że jazda bez naklejki lub tylko mają naklejkę 5 lub 4. Strefa paryska, w której obowiązują te zasady, obejmuje cały obszar miasta w obrębie małego pierścienia Péripherique, ale także 47 z 79 gmin położonych w obrębie znacznie większego pierścienia, czyli autostrady A86. Ponadto wymóg umieszczenia naklejki dotyczy poszczególnych gmin leżących poza obszarem A86. W ciągu najbliższych lat przepisy dotyczące poszczególnych stref środowiskowych, nie tylko w Paryżu, będą coraz bardziej rygorystyczne.

Inne miasta i obszary metropolitalne również planują wprowadzenie stałych stref. Inni kandydaci to konurbacje Tuluzy, Marsylii, Nicei, Tulonu, Marsylii i Montpellier. Miasta te są prawnie zobowiązane do szybkiego utworzenia strefy ekologicznej. W perspektywie średnioterminowej aż 150 aglomeracji będzie musiało w ciągu najbliższych kilku lat wprowadzić na stałe Strefę Niskiej Emisji, o ile jakość powietrza na tych obszarach nie ulegnie znaczącej poprawie.

Niełatwo to wszystko śledzić. Dzięki aplikacji Green-Zones zawsze wiesz dokładnie, kiedy i gdzie możesz jeździć z jaką naklejką!