< Show all posts

Singapur wprowadza strefę ekologiczną

Od 2028 roku, żadne stare motocykle nie będą mogły przejeżdżać przez Singapur. W ramach zachęty do zmniejszenia liczby starych dwukołowców rząd już płaci premię wszystkim obywatelom, którzy chcą wyrejestrować swoje motocykle. Oczekuje się, że nowa strefa ekologiczna zmniejszy również zanieczyszczenie powietrza w mieście.

Motocykle zarejestrowane przed 01.07.2003 nie będą mogły poruszać się po Singapurze od roku 2028. Będą one również musiały spełniać aktualne przepisy dotyczące emisji spalin już od 2023 roku. Jeśli nie będą mogli się do nich zastosować, nie zostaną wpuszczeni nawet wtedy.

W celu pozbycia się części tych starych motocykli z dróg, rząd oferuje obywatelom premię za wyrejestrowanie w wysokości równowartości 2.000 euro. Wydaje się, że spotkało się to z dobrym przyjęciem. Wyrejestrowano już 60% z 27.000 pojazdów, których to dotyczy. W przeciwieństwie do niemieckiego programu złomowania, obywatele mogą zatrzymać dwukołowe pojazdy, ale nie mogą już nimi jeździć.

Poziomy emisji spalin, które motocykle będą musiały spełniać od 2023 r., odpowiadają poziomom emisji spalin naszych norm Euro 0 i 1, a więc pojazdów zarejestrowanych po styczniu 1989 r.: 4,5% CO i 2 000 ppm niespalonych węglowodorów w spalinach. Pierwsze kroki podjęte przez strefę ekologiczną w Singapurze w celu wprowadzenia zakazu używania motocykli są więc jeszcze dość nieśmiałe. Jeśli motocykl nie spełniałby tych poziomów, po zapaleniu dymiłby jak grill węglowy i śmierdziałby jak nieszczelny przewód paliwowy.

Oprócz jakości powietrza, Singapur chce również zmniejszyć zanieczyszczenie hałasem. Nowo zarejestrowane motocykle będą musiały spełniać nasze przepisy dotyczące hałasu Euro Standard 4 od 01 kwietnia 2023, czyli maksymalnie 77 decybeli podczas jazdy.

Jakość powietrza w Singapurze jest generalnie lepsza niż w sąsiednich azjatyckich metropoliach. Narodowa Agencja Środowiska ustaliła cele dotyczące jakości powietrza podobne do tych, które obowiązują w UE. Tlenki azotu, na przykład, nie powinny przekraczać średniej rocznej 40 µg/m3. Drobne cząstki stałe wynoszą 12 µg/m3 (PM2.5) i 20 µg/m3 (PM10) jako średnia roczna. Dzienne limity mogą być wyższe, na poziomie 37,5 µg/m3 i 50 µg/m3. Od września 2017 r. i stycznia 2018 r. wszystkie nowe pojazdy z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi muszą również spełniać normy Euro 6.

Singapur jest również jednym z najdroższych miejsc na świecie, jeśli chodzi o zakup samochodu.  Ponadto, aby utrzymać i tak już dość niską liczbę samochodów w mieście-państwie na stałym poziomie, od 2020 roku nie będzie można rejestrować nowych samochodów, a jedynie wymieniać stare pojazdy. Powodem tego jest brak miejsca, ale na tej regulacji zyskuje również jakość powietrza.

Tak więc przy niewielkiej liczbie pojazdów i przyszłej strefie ekologicznej dla motocykli, wydaje się, że Singapur znalazł dobry sposób na kontrolowanie zanieczyszczenia powietrza przez ruch uliczny. Stopniowo można by wtedy zaostrzać przepisy dotyczące strefy ekologicznej, aby zastąpić stare pojazdy, na przykład większą liczbą motocykli. Premia za wyrejestrowanie stanowi pozytywny bodziec do wprowadzenia wyłącznego zakazu, dzięki czemu obywatele mogą korzystać z tego systemu.