< Show all posts

Prędkość 30 stref: cicha, ale bezużyteczna

Ogólnopolska dyskusja o kolejnych 30 strefach dla spokojniejszych centrów miast znów nabiera tempa.

Od lipca tego roku jedną z głównych osi komunikacyjnych miasta Moguncji jest w całości strefa 30 ograniczeń prędkości. Udało się to osiągnąć dzięki dodatkowym środkom, między innymi w celu uniknięcia zakazów jazdy z silnikiem diesla dosłownie w ostatniej sekundzie. Teraz, po prawie pół roku, można sporządzić podsumowanie. Podczas badania mieszkańcy jednogłośnie stwierdzili, że stało się ono zauważalnie cichsze. Zmianę tę potwierdza również pomiar dziennego ciągłego poziomu dźwięku na wyżej wymienionych odcinkach drogi. Spadek o 3,0 decybeli w stosunku do wartości z roku poprzedniego został odnotowany, jak powiedziała w środę Katrin Eder (The Greens), odpowiedzialna kierowniczka działu ruchu drogowego, Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.). Eder opisał również Moguncję jako dowód na to, że wewnątrzmiejskie ograniczenia prędkości doprowadziłyby do "znacznej redukcji hałasu". 
Ale co z jakością powietrza, dlaczego ta strefa została wprowadzona w Moguncji w pierwszej kolejności? Według Edera, jest jeszcze za wcześnie, aby dostrzec tu jakiś trend. Niemiecka Organizacja Pomocy Środowiskowej (DUH) nie działa jednak wystarczająco szybko. Według informacji F.A.Z., DUH dąży już w tym tygodniu do wniesienia nowego pozwu do Wyższego Sądu Administracyjnego, ponieważ kapitał państwowy nadal przekracza ogólnoeuropejski limit 40 mikrogramów na metr sześcienny. 
Dotychczasowe wysiłki Moguncji w zakresie planu kontroli zanieczyszczenia powietrza nie wydają się być wystarczające do realizacji postulatów DUH, chociaż na Renie podjęto wiele działań, takich jak modernizacja floty autobusowej miasta lub rozbudowa ścieżek rowerowych w uzupełnieniu do prawie kompletnego centrum miasta ze strefą 30.
Kiedy osoby odpowiedzialne w Moguncji pogodzą się z pozornie nieuniknionym losem swojego miasta w postaci zakazu jazdy na dieslu? 

 

Jak zawsze, na naszym codziennym blogu będziemy informować Państwa na bieżąco o rozwoju wydarzeń związanych z nową sprawą sądową.