< Show all posts

Pierwszy ruch oporu w Wiesbaden?

Wiesbaden ma szlak ekologiczny. Ale pierwsze krytyczne głosy od czasu jego wprowadzenia nie są zbyt długie.

Ślady środowiskowe są niepopularne. W Düsseldorfie, gdzie przed Koroną istniały trzy pasy ruchu, wszczęto nawet petycję przeciwko jednemu z tych pasów; podpisało ją około 11 000 obywateli stolicy kraju związkowego NRW. Czy coś podobnego dzieje się teraz w Wiesbaden?  
Pierwszy opór jest tam mieszany. Ale Heskie miasto trzyma się swoich środków - na razie.
Dostępne raporty ekspertów, z których wynika, że zanieczyszczenie tlenkiem azotu zostało zmniejszone o 10 procent z powodu innych śladów środowiskowych w porównywalnych przypadkach, są sprzeczne z pojawiającą się krytyką ze strony społeczeństwa. W Wiesbaden uruchamiany jest również projekt pilotażowy, który obejmuje połączenie w sieć systemów sygnalizacji świetlnej i czujników w obszarze miasta. W idealnym przypadku ten specjalny system sygnalizacji świetlnej dostosowywałby się do natężenia ruchu w czasie rzeczywistym, co pozwoliłoby na zmniejszenie emisji spalin, gdyby fazy sygnalizacji świetlnej były odpowiednio rozłożone w czasie.
W chwili obecnej nie jest jednak jasne, jak sprawy będą się dalej układać po Koronie w Wiesbaden. Kolejne pasy ekologiczne mogą się pojawić. Patrząc na wspomniany wcześniej Düsseldorf, niektórzy już się tego obawiają.