< Show all posts

Paryż staje się strefą prędkości 30 km/h

W Nowym Roku prędkość zostanie zmniejszona we wszystkich 20 okręgach miejskich w ramach systemu autostrad. Ma to na celu poprawę jakości powietrza, ale także zmniejszenie zanieczyszczenia hałasem i liczby wypadków drogowych.

W miastach takich jak Nantes, Lille i Grenoble już w sierpniu wprowadzono strefy prędkości 30. W nowym roku ruch w stolicy również zostanie spowolniony. Mimo że nie dokonano jeszcze oceny badania ludności na temat tego środka przeprowadzonego jesienią, zmiana ta ma zostać wprowadzona wkrótce. Następnie całe centrum miasta na obwodnicy Péripherique zostanie uspokojone do 30 km/h. Sam pierścień jest zwolniony ze zmian. Celem jest poprawa jakości powietrza, ale także zmniejszenie zanieczyszczenia hałasem. Ma ona również na celu zapobieganie wypadkom drogowym i zachęcanie większej liczby osób do korzystania z transportu publicznego. Ogólna Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju (CGDD) stwierdza w sprawozdaniu dotyczącym ograniczenia prędkości, że środek ten mógłby zachęcić nawet 20 % użytkowników dróg do przestawienia się na transport publiczny. Impulsem do ograniczenia prędkości była Konwencja Obywatelska na rzecz klimatu (Convention citoyenne pour le climat), która chce wprowadzić ograniczenie prędkości do 30 km/h we wszystkich francuskich miastach.

Zmiany te są częścią dużego pakietu innowacji na francuskich drogach. Na przykład, jak wcześniej informowano, w 2021 r. w Marsylii, Tuluzy i Rouen oraz czterech innych dużych miastach zostaną utworzone nowe stałe strefy ekologiczne. Nowy wskaźnik zanieczyszczenia powietrza doprowadzi również do zwiększonej aktywacji tymczasowych stref niskiej emisji. Pierwsze ekologiczne pasy ruchu dla samochodów elektrycznych i carpooling zostały już wprowadzone w niektórych miastach. Przyczyną wielu środków jest prawdopodobnie nie tylko wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który skazał Francję na wysoką grzywnę za nadmierne zanieczyszczenie powietrza.

Z drugiej strony w Niemczech w nowym roku nastąpią tylko pojedyncze zmiany. Na przykład w Ludwigsburgu ma nastąpić redukcja prędkości w centrum miasta do 40 km/h. W Düsseldorfie poprzednie środki ochrony powietrza, a mianowicie pasy ekologiczne, zostaną ponownie zniesione. Kończy się również zakaz jazdy z silnikiem diesla w Hamburgu. Chociaż jakość powietrza w Niemczech poprawiła się w ubiegłym roku, zwłaszcza w odniesieniu do zanieczyszczenia tlenkiem azotu, może to być również związane ze zmniejszonym natężeniem ruchu drogowego w związku z pandemią korony. Jeśli tendencja ta nie utrzyma się w nowym roku, Niemcy mogą również stanąć w obliczu surowszych przepisów, takich jak zakazy jazdy z silnikiem diesla lub większe ograniczenia prędkości.
Wszystkie zmiany i strefy ekologiczne można znaleźć w naszej aplikacji Green Zones.