< Show all posts

Paryż opiera się na nadzorze wideo

Kontrole w paryskiej strefie ekologicznej mają być zautomatyzowane w tym roku. Kierowcy, którzy wjeżdżają na teren aglomeracji paryskiej z nieautoryzowaną naklejką, mogą zostać następnie zidentyfikowani i ukarani przez systemy kamer.

Pojazdy, które nie posiadają naklejki lub naklejki kategorii 5, zostaną zakazane z obszaru metropolitalnego Paryża między godziną 8.00 a 20.00 w dni robocze od połowy 2019 roku.  Działania te dotyczą 49 z 79 gmin paryskich, czyli ponad 70 % ludności. Jak dotąd, w większości przypadków wydano jedynie ostrzeżenia. Od czerwca 2021 r. okres karencji dobiegnie końca i nawet pojazdy z naklejką kategorii 4 zostaną wtedy surowo zakazane w większej części stolicy Francji. W samym Paryżu naklejki 4 i 5 oraz oczywiście pojazdy całkowicie bez naklejki są już wyłączone z zakresu godzin od 8.00 do 20.00, a naruszenia są karane grzywną w wysokości 68 EUR.

Aby ułatwić kontrolę, w tym roku ma zostać wprowadzony nadzór wideo. Podobnie jak w przypadku fotoradarów do pomiaru prędkości, pojazdy będą identyfikowane i wystawiane bilety. Głównym celem ministra transportu Jeana-Baptiste'a Djebbbara w zakresie zaostrzenia kontroli jest poprawa jakości powietrza: "Strefy niskiej emisji to nie sprawa wykroczeń drogowych, ale kwestia zdrowia publicznego. Stawką jest ludzkie życie".

Aby wykryć naruszenia, potrzebny będzie oficer do przejrzenia nagrań z kamer. Funkcjonariusz ten będzie mógł następnie wydawać właścicielom pojazdów bilety za naruszenie przepisów dotyczących strefy niskiej emisji zanieczyszczeń.  Obecnie pojazdy nadal muszą być kontrolowane indywidualnie na drodze, co jest znacznie bardziej czasochłonne i kosztowne. Dlatego też kontrole są zazwyczaj przeprowadzane tylko wtedy, gdy jakość powietrza jest niska.

Monitorowanie kamer uczyniłoby zatem kontrole o wiele bardziej skutecznymi. Jest również prawdopodobne, że coraz więcej osób będzie przestrzegało zasad, lub że do kaset miasta wpłynie więcej pieniędzy. W Belgii kamery są już wykorzystywane do monitorowania stref ekologicznych. Jednakże, to nie naklejki są tutaj sprawdzane, ale tablice rejestracyjne pojazdów wjeżdżających do strefy, które są sprawdzane w celu sprawdzenia, czy pojazd jest dopuszczony do wjazdu.

W innych krajach europejskich byłoby również możliwe sprawdzanie stref ekologicznych za pomocą systemów kamer. Ponieważ kamery są już zainstalowane do monitorowania ruchu drogowego, przejście na nowy system byłoby łatwe, gdyby system w Paryżu okazał się skuteczny. Wtedy stałoby się to kosztowne dla właścicieli starych pojazdów.

Aby uniknąć kar pieniężnych w rejonie Paryża oraz w innych miastach Francji i Europy, skorzystaj z naszej aplikacji Green Zones, która informuje Cię o zasadach działania stref ekologicznych.