< Show all posts

Ograniczenie prędkości: ostatnia nadzieja Frankfurtu

Aby uniknąć zakazów jazdy z silnikiem diesla, miasto nad Menem wprowadza strefę prędkości 40 km/h w całym centrum miasta. Jeśli nie przyniesie to żadnych skutków, w połowie przyszłego roku grożą niepopularne zakazy jazdy.

Wczoraj wszedł w życie nowy plan czystego powietrza we Frankfurcie nad Menem. Przewiduje ona wprowadzenie od lipca zakazu prowadzenia pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w przypadku dalszego przekraczania dopuszczalnych poziomów dwutlenku azotu. Do tego czasu miasto liczy na zmniejszenie prędkości do 40 km/h. Ograniczenie prędkości zostało wprowadzone na niektórych ulicach. Ograniczenie prędkości obowiązuje na niektórych drogach już od kilku tygodni. Od 1 stycznia 2021 r. dotknie to całego obszaru śródmieścia w obrębie pierścienia zakładu, a także dróg o dużym natężeniu ruchu, na których wcześniej przekroczono wartość dopuszczalną.

Jeżeli ograniczenie prędkości nie przyniesie żadnych skutków, zakazy jazdy z silnikiem diesla zostaną wprowadzone najwcześniej od lipca. Nie obejmą one jednak dużych części miasta, jak wcześniej planowano. Zamiast tego, mniejsze strefy w Anlagenring i niektóre odcinki w dzielnicach Höchst i Riederwald, a także na części Mainzer Landstrasse, miałyby zakaz wjazdu do miasta starszych pojazdów z silnikiem diesla. Ponadto planowane byłyby zwolnienia i rozwiązania tymczasowe dla mieszkańców i handlowców, tak aby zakazy dotyczyły głównie ruchu drogowego. Możliwe byłoby również zniesienie zakazów po krótkim czasie, jeżeli wartości graniczne mogłyby zostać osiągnięte nawet bez zakazów.

Nowy plan czystego powietrza obejmuje również rozbudowę ścieżek rowerowych i lokalnego transportu publicznego. Aspekty te zostały wspomniane przez obywateli i stowarzyszenia w odpowiedzi na plan, który mógł być oglądany przed jego wejściem w życie. W odpowiedzi na plan miasto otrzymało jednak tylko 21 uwag.

Sposób, w jaki zanieczyszczenie tlenkiem azotu będzie się rozwijać w nadchodzącym roku, jest niepewny. Odczyty tlenku azotu były ostatnio niższe, ale może to być również związane z pandemią korony. Miasto stworzyło sześć kolejnych stacji monitorujących, aby uzyskać lepszy obraz tendencji w zakresie zanieczyszczeń. Jeśli w nadchodzących miesiącach zwiększy się ruch drogowy, pomiar prędkości 40 może nie przynieść wystarczających efektów. Jeśli tak, zbliżające się zakazy jazdy z silnikiem diesla byłyby nieuniknione.

W aplikacji Green-Zones można zobaczyć wszystkie zakazy jazdy z silnikiem diesla i strefy ekologiczne w Niemczech. Oczywiście na naszym blogu można się dowiedzieć, czy redukcja prędkości we Frankfurcie będzie skuteczna.