< Show all posts

Odkurzacz a zakaz jazdy z silnikiem diesla w Kilonii

W dniu 24.06.2020 r. w Wyższym Sądzie Administracyjnym (OVG) w Szlezwiku zostanie rozpatrzony plan czystego powietrza dla Kiel. W szczególności plan dotyczy ewentualnych zakazów jazdy z silnikiem diesla na Theodor-Heuss-Ring.

Miasto podjęło już pewne wysiłki w celu obniżenia limitów tlenków azotu. W ostatnich latach, na przykład, wartość ta wynosiła 65 mikrogramów dwutlenku azotu na metr sześcienny i obecnie spadła do 49 µg. Jednak Kilonia jest nadal daleka od ustawowego limitu 40 µg/m³.  


Niemniej jednak podjęte dotychczas działania przynoszą rezultaty. Między innymi, w Theodor-Heuss-Ring zakupiono osiem jednostek odciągowych (cena jednostkowa około 80.000 €) do oczyszczania powietrza.  

Jesteśmy ciekawi, czy to wystarczy dla sądu, czy też w najbliższej przyszłości będziemy świadkami kolejnych zakazów jazdy z silnikiem diesla w Niemczech z Kilonią.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)