< Show all posts

Modelowy tor ekologiczny na wietrze?

Oprócz tradycyjnej waśni z Kolonią, duszę Düsseldorfu wzbudzają obecnie jedynie ślady ekologiczne, które od Wielkanocy 2019 roku funkcjonują w stolicy kraju związkowego.

Ścieżka ekologiczna ma teraz napisać pozytywne nagłówki: ktokolwiek w nią uwierzy, będzie błogosławiony.  


Powodem tego zaskakującego założenia jest wynik badań, które dotyczą efektów dwóch pierwszych utworów, aktywnych od czasów Wielkanocy. W niektórych miejscach jakość powietrza uległa poprawie. W centrum miasta, w niektórych miejscach wartość ta zmniejszyła się o dwa mikrogramy na metr sześcienny (µg/m³) w porównaniu z rokiem poprzednim.  
Czy ta niewielka poprawa sytuacji jest warta ogólnego wysiłku i codziennego stresu, na jaki narażeni są osoby dojeżdżające do pracy? Pasy ekologiczne są uznawane za jeden z "przeciągów" do stref zakazu jazdy.  

Jeżeli sytuacja w Düsseldorfie ulegnie dalszej poprawie w tej kwestii, model ten może stanowić przykład - w całych Niemczech.