< Show all posts

Mikroplastik: Jak opony szkodzą środowisku

Mikroplastiki i cząstki stałe są uwalniane do środowiska w dużych ilościach poprzez ścieranie opon i w ten sposób dostają się do gleb i zbiorników wodnych. Wpływ mikroplastików na lokalne ekosystemy jest wciąż słabo poznany. Eksperci apelują o lepszą technologię zbierania odpadów i bardziej rygorystyczne koncepcje ruchu drogowego, aby zmniejszyć wpływ na środowisko.

Szkodliwe emisje z pojazdów i ich wpływ na jakość powietrza są w dużej mierze znane i już uregulowane dyrektywami UE. Jednak ścieranie opon, które jest również poważnym problemem w przypadku samochodów elektrycznych, powoduje nie tylko powstawanie cząstek stałych, ale również dużych ilości mikroplastiku. W Niemczech sprzedano w zeszłym roku około 48,5 miliona opon samochodowych, częściowo dlatego, że wiele z nich nie nadaje się już do użytku ze względu na zużycie.

Tylko około 5 do 10% zużytych opon trafia do powietrza w postaci drobnego pyłu. Większość opon trafia do gleby i wody w postaci mikroplastiku. Część z nich jest następnie transportowana do morza.

Federalny Instytut Hydrologii (BfG) i Federalny Instytut Badań nad Autostradami (BASt) zbadały, gdzie i w jakich ilościach zużycie opon odkłada się w środowisku.  Według ich obliczeń, każdego roku 60.000 do 70.000 ton zużytych opon przedostaje się do gleby, a 8.700 do 20.000 ton do wód powierzchniowych. Podczas gdy w miastach do 95% szkodliwych mikroplastików może być wychwytywanych przez oczyszczalnie ścieków, na obszarach wiejskich małe cząsteczki przenikają do gleby i dostają się do dróg wodnych, gdzie osadzają się w osadach. Około 2% tych odłamków trafia ostatecznie do oceanu.

Chociaż nie jest jeszcze dokładnie jasne, w jaki sposób mikroplastik wpływa na ekosystemy, pewne jest, że wcześniej czy później mikroplastik może zostać osadzony na przykład w żywności, która jest również spożywana przez ludzi. Mikroplastiki zostały już wykryte w sałacie i roślinach pszennych, jak również w rybach, a obecnie znajdują się w prawie wszystkich częściach świata.

Dlatego eksperci wzywają do stworzenia lepszych systemów filtrujących, które będą wychwytywać mikroplastik z drogi, zanim przedostanie się on do środowiska. Projektowanie ruchu drogowego mogłoby również pomóc w ograniczeniu ścierania się opon. Firma Bridgestone opracowała oponę, która zużywa się o około 30 procent mniej. Opona ta ma niższy opór toczenia niż inne opony i dlatego jest bardziej wytrzymała.

Kluczowe znaczenie ma również rozszerzenie zakresu dyrektyw UE w celu uwzględnienia emisji z samochodów elektrycznych. W przeciwieństwie do silników spalinowych, nie podlegają one obecnie żadnym limitom emisji. Emisje nieuwolnione do atmosfery, w tym mikroplastiki, musiałyby zostać ograniczone przez przemysł w takim stopniu, aby środowisko i ludzie byli odpowiednio chronieni.

Tylko w ten sposób samochody elektryczne mogą rzeczywiście przyczynić się do czystego środowiska i zdrowia ludzkiego.