< Show all posts

Mieszkańcy Karlsruhe skarżą się na zbyt duży ruch dostawczy

Kiedy prawie rok temu burmistrz Karlsruhe ubiegał się o reelekcję, Zieloni uzależnili swoje poparcie od kilku punktów: Miały zostać podniesione opłaty parkingowe i zrezygnowano z drugiego mostu na Renie. Dyskutowano również o czasowych zakazach jazdy i ewentualnym wprowadzeniu opłaty za przejazd przez miasto. Do tej pory jednak opłata ta nie stanowiła problemu dla burmistrza SPD, tak więc do tej pory istnieje tylko strefa środowiskowa.

Pamiętamy: w Karlsruhe od 2009 roku obowiązuje strefa ekologiczna, która jest stale ważna i dotyczy wszystkich pojazdów z wyjątkiem motocykli. W międzyczasie dopuszczone są tylko pojazdy z zieloną i najczystszą naklejką 4. Pojazdy z silnikiem diesla z normami Euro 0-3 i pojazdy benzynowe z klasą Euro 0 nie mogą już wjeżdżać. Strefa obejmuje całe centrum miasta Karlsruhe. Aby dodatkowo odciążyć centrum miasta, sześć przystanków tramwajowych zostało przeniesionych pod ziemię. Oficjalna inauguracja nowych linii planowana jest na grudzień 2021 roku. Oznaczałoby to, że tramwaje, które do tej pory jeździły przez centrum miasta do okolicznych wsi w gęstych odstępach czasu i miały odpowiednio dużą liczbę wagonów, nie utrudniałyby już pieszym, rowerzystom i osobom na wózkach inwalidzkich przechodzenia przez ulice.

Ale teraz ci użytkownicy dróg narzekają na ruch dostawczy, który jest przyjazny dla klimatu na drodze, ale zawsze jest w drugim rzędzie lub na środku chodnika i stwarza zagrożenie dla innych. Jakie mogą być rozwiązania? Czy istnieje groźba wprowadzenia opłaty zatorowej, do czego nawołują niektórzy obywatele? Nie ma żadnych planów w tym zakresie. Wytyczne dotyczące współpracy pomiędzy Zielonymi a SPD przewidują przede wszystkim wzmocnienie ruchu pieszego. Ponadto nastąpi redukcja dróg kosztem zmotoryzowanego ruchu indywidualnego, rozbudowa ścieżek rowerowych, a przede wszystkim redukcja miejsc parkingowych na rzecz parkingów rowerowych. Do 2022 roku miasto chce sprawdzić, które ulice mieszkalne są szczególnie zatłoczone. Na tych ulicach można by wprowadzić czasowe zakazy jazdy lub nawet strefy prędkości 30. Jeśli warunki dla już istniejącej strefy ekologicznej również zostaną zaostrzone, dowiecie się o tym jako pierwsi w naszej aplikacji Green Zones.