< Show all posts

Limburgia. Zakazy jazdy z silnikiem Diesla pomimo Corony?

14 września sąd administracyjny w Kassel zdecyduje, czy pojazdy z silnikiem diesla z Euro 4 i Euro 5 muszą trzymać się z dala od miasta.

Niemiecka pomoc na rzecz ochrony środowiska (DUH) ponownie złożyła skargę przeciwko krajowi związkowemu Hesja. Stacje pomiarowe w centrum miasta od lat wykazują alarmująco wysoki poziom trucizny tlenku azotu w drogach oddechowych. W 2015 r. średnia roczna wynosiła 62,7 mikrogramów. W kolejnych latach stężenie spadło do 54 mikrogramów. Niemniej jednak, wartości te są nadal znacznie wyższe niż dopuszczalne 40 mikrogramów. W związku z tym można zakazać tylko jazdy na oleju napędowym. Zastanawiam się, czy sędziowie 9. Senatu Sądu Administracyjnego widzą to w ten sposób?  


Według burmistrza dr Mariusa Hahna (SPD), wiele już zrobiono dla poprawy jakości powietrza, np. rozszerzenie usług autobusowych lub wspólne taryfy w transporcie publicznym z innymi stowarzyszeniami transportowymi oraz promocja e-trucków.  

Nie jesteśmy jedynymi, którzy wątpią, że te środki są wystarczające. Z wewnętrznych kręgów słyszymy, że sędziowie są teraz dość niecierpliwi i po prawie 5 latach z ledwie jakąkolwiek poprawą, nadszedł czas na podjęcie działań.