< Show all posts

Kolonia omija zakaz prowadzenia pojazdów z silnikiem diesla

To jest oficjalne: żadnych zakazów jazdy w mieście katedralnym.

Dzięki kilku niebieskim oczom, Kolonia zdołała uniknąć zakazu jazdy z silnikiem diesla. Miasto, rząd państwowy i organizacja Deutsche Umwelthilfe (Niemiecka Pomoc Środowiskowa) zgodziły się na to podczas pozasądowego spotkania mediacyjnego w dniu 4 czerwca, chociaż wynik tych negocjacji został publicznie ogłoszony dopiero dzisiaj.
Niemniej jednak, dzisiejszy wynik podlega kilku warunkom. Na przykład w odpowiednim czasie zostaną wdrożone różnorodne działania z zakresu inżynierii ruchu drogowego, takie jak budowa 200 dodatkowych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, parkingów dla rowerów oraz rozległych stref ograniczenia prędkości do 30 km/h w centrum miasta pomiędzy Pierścieniem a brzegiem Renu.
Lord Mayor Reker, wyraźnie odciążony, podsumowuje do Kölner Stadtanzeiger: "To jest dobry dzień dla Kolonii. Porównanie to pokazuje, że działania podjęte przez miasto Kolonia w celu ochrony zdrowia mieszkańców Kolonii są skuteczne. Miasto Kolonia opracowało cały pakiet działań i projektów, z których wiele zostało już wdrożonych w krótkim okresie i jest planowanych w perspektywie długoterminowej, a które w dłuższej perspektywie poprawią jakość powietrza w Kolonii. Jestem szczególnie dumny z dokonanego teraz porównania, że zakazy jazdy do Kolonii są poza tabelą".