< Show all posts

Francja grozi rekordową grzywną

Francja jest zagrożona milionową grzywną za nadmierne zanieczyszczenie powietrza.

Będzie ciasno jak na Francję, bardzo ciasno. Francuska Rada Stanu, najwyższy sąd administracyjny kraju, dała rządowi sześć miesięcy na podjęcie skutecznych działań przeciwko zanieczyszczeniu powietrza w kilku regionach. Jeżeli nasz sąsiad nie spełni tych wymogów, Francja będzie musiała zapłacić dziesięć milionów euro w ciągu sześciu miesięcy. To znaczna suma i niespotykana dotąd! Grzywna powinna pomóc "zmusić państwo do wykonania decyzji nałożonej przez sędziego administracyjnego", agencja informacyjna AFP cytuje przedstawiciela Rady Państwa.
Już w 2017 r. rada ta oświadczyła, że udowodniono, iż Francja jedynie częściowo wypełnia swoje zobowiązania w zakresie poprawy jakości powietrza. Podobnie jak w innych krajach, głównymi przyczynami złej jakości powietrza są ruch drogowy, przemysł i rolnictwo.
Według szacunków organów służby zdrowia co roku we Francji umiera przedwcześnie 50.000 osób, między innymi z powodu złej jakości powietrza spowodowanej przez pył zawieszony i tlenki azotu.

Dużo do zrobienia, Francja, idziemy!