< Show all posts

Federalny Sąd Administracyjny stawia stopę w dół

Wiadomości uderzyły wczoraj jak bomba, a skutki mogą być dalekosiężne dla innych miast i gmin: Lipsk wydaje wyrok w sprawie zakazu prowadzenia pojazdów w Reutlingen.

Na przykład Federalny Sąd Administracyjny (BVerwG) stwierdził w swoim orzeczeniu, że zakazy i działania odwetowe w ramach tych ograniczeń byłyby nieproporcjonalne, gdyby można było przewidzieć przestrzeganie limitów tlenków azotu. Okoliczność ta dotyczy w szczególności "jeżeli według wystarczająco wiarygodnej prognozy wartości graniczne zostaną wkrótce osiągnięte", cytuje Frankfurter Allgemeine Zeitung z wczorajszego, czwartkowego wyroku Sądu Administracyjnego w Lipsku (sygn. BVerwG 7 C 3-19).  


Lipsk jest zatem sprzeczny z wcześniejszą decyzją Sądu Administracyjnego Badenii-Wirtembergii w sprawie planu czystego powietrza w Reutlingen. W marcu ubiegłego roku VGH podtrzymała skargę organizacji Deutsche Umwelthilfe (DUH) i potępiła państwo za natychmiastowe zainicjowanie planów wprowadzenia zakazów jazdy.  
Wczoraj jednak w Lipsku w sprawie Reutlingen stwierdzono, że zakaz prowadzenia pojazdów z silnikiem diesla nie jest obowiązkowy: "Zakaz prowadzenia pojazdów z silnikiem diesla może być nieproporcjonalny, zwłaszcza jeśli można przewidzieć, że wartość graniczna zostanie wkrótce osiągnięta".  

Zdaniem ekspertów, wyrok jest tak interesujący, ponieważ może mieć ogromny wpływ na dalsze negocjacje i wyroki. Z drugiej strony DUH z zadowoleniem przyjmuje wczorajszą decyzję w sprawie Reutlingen, ponieważ sąd, w odwrotnej opinii, przewiduje ponowną aktualizację planu kontroli zanieczyszczenia powietrza, którego Reutlingen musi przestrzegać. "To dobry dzień dla czystego powietrza i ludzi z Reutlingen. I czy jest to pobudka dla zielono-czarny rząd stanowy, aby w końcu uwolnić się od uduszenia przedsiębiorstw z sektora oleju napędowego i zapewnić, że limit dla spalin diesla trucizny dwutlenku azotu jest również przestrzegane w Stuttgarcie, Ludwigsburgu, Heilbronn i innych miast problemowych w tym roku", Jürgen Resch, federalny kierownik DUH, powiedział po ogłoszeniu werdyktu.  

Czy spodziewamy się zatem jeszcze większego zamieszania wokół tematów stref środowiskowych i zakazów jazdy; być może nawet śladów środowiskowych? Czy zakazy jazdy pozostaną w mocy pomimo przełomowego orzeczenia wydanego w Lipsku?  
Więc lato może być jeszcze bardzo interesujące.