< Show all posts

Europejska sieć pobierania opłat jest niewystarczająca

Do 2025 r. w Europie powinno być milion punktów ładowania samochodów elektrycznych. Jest to jedyny sposób, aby zapewnić ukierunkowany, ogólnokrajowy zasięg dla samochodów elektrycznych podczas podróży przez kontynent. Trybunał Obrachunkowy UE uważa, że cel ten jest zagrożony.

Wybierasz się na wakacje e-samochodem i przy okazji podróżujesz po Europie? W chwili obecnej jest to prawie nie do pomyślenia, o czym niedawno boleśnie przekonała się pewna niemiecka para. Podczas podróży z Niemiec na południe Francji znaleźli głównie wadliwe lub nieodpowiednie stacje ładowania, i to pomimo faktu, że Niemcy i Francja należą do krajów o najlepszej infrastrukturze w zakresie stacji ładowania.

Cel UE, jakim jest wprowadzenie 30 milionów pojazdów elektrycznych na europejskie drogi do 2030 r., aby zrealizować cele klimatyczne, będzie wymagał dużego wysiłku logistycznego. Do 2025 r. ma powstać w tym celu milion punktów ładowania. Trybunał Obrachunkowy UE wyraził obecnie obawy, że osiągnięcie tego celu jest mało prawdopodobne ze względu na obecny rozwój sieci. Od 2014 r. liczba punktów ładowania wzrosła z 34 tys. do 250 tys. w 2020 r. Jednak brakujące 750 000 stacji ładowania musiałoby być teraz instalowane w znacznie szybszym tempie. Każdego roku potrzebnych byłoby około 150 000 nowych kolumn ładujących, czyli 3 000 tygodniowo.

Kolejnym problemem jest bezproblemowe rozmieszczenie stacji ładowania. Spośród 10 stacji ładowania w Europie, 7 znajduje się w trzech krajach: Francji, Niemczech i Holandii. Z kolei w Europie Środkowej i Wschodniej prawie nie istnieją. Ponadto skupisko słupów na popularnych trasach i w obszarach metropolitalnych kontrastuje z ogromnym brakiem słupów ładowania na obszarach wiejskich.

Aby rozwiązać ten problem, ACA wzywa do przeprowadzenia kompleksowej analizy istniejącej sieci, a także do opracowania minimalnych standardów działania stacji ładowania i jednolitych systemów płatności. Zbyt często kierowcy samochodów elektrycznych nie mogą korzystać ze stacji ładowania, ponieważ oprogramowanie pojazdów nie jest zgodne z oprogramowaniem stacji ładowania. Osiągnięte obecnie porozumienie w sprawie jednolitego standardu wtyczek jest pierwszym krokiem w kierunku poprawy sytuacji.

Zdaniem niemieckiego Trybunału Obrachunkowego decydujące znaczenie ma również zaopatrzenie samochodów elektrycznych w energię elektryczną w najbliższej przyszłości. 30 milionów samochodów elektrycznych w Europie - w tym kraju celem jest 7 do 10 milionów sztuk - oznaczałoby ogromne dodatkowe obciążenie dla istniejącej sieci. W Niemczech, jak powiedział, trzeba będzie zainwestować znacznie więcej, aby zaspokoić popyt.

UE, jak również same kraje, muszą zatem dokonać ulepszeń, aby zapewnić infrastrukturę niezbędną dla rewolucji w zakresie mobilności elektrycznej. Jest to jedyny sposób, aby przekonać ludzi do rezygnacji z silnika spalinowego przy następnym zakupie samochodu. Do tego czasu olej napędowy i benzyna pozostaną preferowanymi i niezawodnymi środkami napędu.