< Show all posts

Europa promuje ciężarówki zanieczyszczające środowisko

Dobre dwa lata temu, w badaniu przeprowadzonym przez rząd holenderski stwierdzono, że LPG oferuje niewiele korzyści w porównaniu z olejem napędowym. Już wtedy europejska organizacja ekologiczna Transport & Environment (T&E) wzywała do ponownego przemyślenia sprawy. Teraz pojawiło się drugie badanie.

Drugie badanie przeprowadzone przez Politechnikę w Grazu potwierdza wnioski z pierwszego: należy natychmiast zrezygnować z promowania ciężarówek napędzanych gazem, ponieważ są one tak samo brudne jak ciężarówki napędzane olejem napędowym. Pod względem emisji rakotwórczego drobnego i bardzo drobnego pyłu ciężarówki na gaz wypadają jeszcze gorzej. Tylko na autostradzie, czyli tam, gdzie prędkość jest większa niż w normalnym ruchu miejskim, LPG wykazuje, że emituje mniej cząstek stałych do środowiska. Samochody ciężarowe napędzane gazem przyczyniają się do globalnego ocieplenia o 13,4 procent bardziej, jeśli spojrzeć na emisję w okresie 20 lat. Równowaga ekologiczna poprawi się dopiero po długich 100 latach. Dopiero wtedy stosunek ten ulega odwróceniu i olej napędowy przewyższa emisję zanieczyszczeń z oleju napędowego o 7,5 procent. Ale jaka ciężarówka jeździ przez 100 lat?

Gaz płynny może wykazywać nieco lepsze wartości, jeśli spojrzeć na ilość emitowanych tlenków azotu. Ale tutaj różnica nie jest aż tak duża. Niemniej jednak gaz płynny nie eliminuje całkowicie zanieczyszczeń z powietrza. Dlatego LPG nigdy nie może być realną alternatywą dla bezemisyjnych form napędu.

T&E apeluje do UE, aby odłożyła na bok promocję LPG i rozwój odpowiedniej infrastruktury i skoncentrowała się bardziej na wsparciu i infrastrukturze dla e-trailerów zasilanych bateriami. Tylko wtedy możliwe będzie osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych.

Wyniki badania musiałyby również doprowadzić do ponownego przemyślenia kwestii stref środowiskowych i klasyfikacji odznak środowiskowych. We Francji, na przykład, pojazdy napędzane gazem otrzymują fioletową naklejkę 1 - drugą najlepszą - a nowe pojazdy napędzane olejem napędowym tylko żółtą naklejkę 2, mimo że są bardziej zanieczyszczone. Czy badanie to będzie wkrótce oznaczać, że tylko pojazdy elektryczne będą mogły wjeżdżać do europejskich stref ekologicznych?