< Show all posts

EURO-4: okres karencji dla motocykli

Zmotoryzowane dwukołowe pojazdy silnikowe o normie emisji EURO-4 mogą być sprzedawane o rok dłużej.

Pierwotnie planowano, że wiążący zakaz będzie obowiązywał w całej Europie od dnia 1 stycznia 2021 r. Ale teraz Parlament Europejski robi gorączkowy zwrot w ciągu ostatnich kilku metrów przed wejściem w życie nowego rozporządzenia. Propozycja przedłużenia terminu zaprzestania sprzedaży została wprowadzona w życie przez Komisję Europejską i Brukselę, znane skądinąd z wahania i długich procesów decyzyjnych, a następnie zatwierdzona w poniedziałek wieczorem zdecydowaną większością głosów. Andreas Schwab, poseł do PE z ramienia CDU i rzecznik ds. polityki rynku wewnętrznego grupy PPE, skomentował m.in. powody tej daleko idącej decyzji: "Musimy być elastyczni wobec kryzysu Covid 19. Zabieranie motocykli prosto z hali produkcyjnej na wysypisko śmieci, ponieważ nie odpowiadają one wartościom emisji zanieczyszczeń, które będą obowiązywać od 2021 r., jest szkodliwe nie tylko dla firm, ale ostatecznie także dla środowiska". Krytyczne głosy oskarżają Parlament o podjęcie tej decyzji przede wszystkim z powodów ekonomicznych, a nie z powodu polityki ochrony środowiska. 
Motocykliści musieli już wiele wytrzymać w tym roku 2020. Tak zwane strefy ochrony przed hałasem zyskują na znaczeniu i bardzo często są skierowane nie tylko przeciwko pojazdom silnikowym, ale również bezpośrednio przeciwko zbyt głośnym dwukołowym pojazdom silnikowym. Coraz więcej społeczności i miast kończy swoją cierpliwość z powodu zbyt głośnych pojazdów i pilnie domaga się lub instaluje te strefy ochrony przed hałasem - w całej Europie. 

Jednakże, zgodnie z mottem "Co mnie obchodzi mój wczorajszy bełkot", polityka europejska przechodzi obecnie pewnego rodzaju zmianę kierunku i najwyraźniej wybiega w dół do części wielkiego przemysłu. 

Obecne przedłużenie terminu z Brukseli przynosi ulgę przemysłowi motocyklowemu i konsumentom. Jednakże dla środowiska i zdrowia nas wszystkich ta krótkoterminowa decyzja polityczna jest czymś więcej niż tylko złą wiadomością i źle odzwierciedla najwyższy europejski organ decyzyjny. 

 

PS: Przy okazji, jest jeszcze całkowicie otwarty, kiedy zakaz sprzedaży ponownie wejdzie w życie.