< Show all posts

DUH robi dodatni bilans

Organizacja Deutsche Umwelthilfe (DUH) sporządziła dodatni bilans śródroczny, ale jednocześnie nie spoczęła na laurach.

31 z 40 pozwów sądowych zakończonych sukcesem, ani jeden nie przegrał do tej pory: to imponujący wynik tymczasowy za rok kalendarzowy 2020 DUH. Są przekonani, że do końca 2020 roku "we wszystkich niemieckich miastach zostanie osiągnięte czyste powietrze". Federalna Agencja Środowiska potwierdziła na podstawie danych z państwowej sieci pomiarowej, że dzięki zastosowanym środkom powietrze zostało "wyraźnie i wyraźnie" poprawione. Zgodnie z tym spadek emisji dwutlenku azotu w latach 2018 - 2019 był średnio dwa razy większy w miastach, w których DUH złożył pozew, niż w miastach, w których (jak dotąd) nie doszło do sporu prawnego.


Jürgen Resch, Federalny Dyrektor Zarządzający DUH, mimo znacznych sukcesów jest sceptyczny i bojowy: "Osiągnęliśmy ważny kamień milowy i ludzie w wielu miastach mogą wreszcie oddychać czystym powietrzem. Dzięki naszym skargom udało nam się nakłonić polityków do intensywnego zajęcia się koniecznością kontroli zanieczyszczenia powietrza oraz wzmocnienia ruchu kolejowego, autobusowego i rowerowego w dotkniętych nim miastach. Obecnie orzeczenia sądowe i rzeczywiste pomiary dowodzą, że skargi były nie tylko formalnie uzasadnione, ale także konieczne do egzekwowania licznych środków na rzecz czystego powietrza. W silnie zanieczyszczonych miastach, takich jak Sztuttgart, widzimy jak zakazy jazdy z silnikiem diesla znacznie obniżają wartości NO2. W miastach o mniejszej liczbie przekroczeń można obejść się bez zakazów jazdy z silnikiem diesla, jeśli na przykład całkowita liczba pojazdów zostanie zmniejszona, zwolniona, a infrastruktura kolejowa, autobusowa i rowerowa zostanie znacznie rozbudowana".

Ogłoszony cel DUH, jakim jest egzekwowanie czystego powietrza we wszystkich miastach do 2020 r., jest ambitny i dostarczy wielu tematów do dyskusji i sprawozdań. Każdy, kto śledził postępowanie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, wie, że DUH nie jest przyjemnym przeciwnikiem i wyczerpuje wszelkie możliwe środki prawne, aby skutecznie realizować swoje ambitne cele.