< Show all posts

Drobny pył jeszcze bardziej niebezpieczny niż sądzono

Drobne cząsteczki pochodzące ze spalin i innych procesów spalania mogą wnikać głęboko do płuc, powodując uszkodzenia całego organizmu. Najnowsze badania pokazują, że atakują one również mózg i obniżają sprawność poznawczą. Ponadto, wolne rodniki tlenowe powstające w pyle zawieszonym są niezwykle niebezpieczne.

Najnowsze ustalenia Uniwersytetu Normalnego w Pekinie na temat drobnego pyłu pokazują, że cząsteczki nie tylko powodują choroby układu krążenia i uszkodzenia płuc, ale także atakują mózg. Mają tam negatywny wpływ na sprawność poznawczą. Pył zawieszony czyni cię głupim. W badaniu porównano stężenie pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w 86 chińskich miastach i 162 powiatach w odniesieniu do zdolności poznawczych wybranych osób i rodzin. Zgodnie z wynikami, szczególnie dotknięte zostały zdolności językowe. Jeśli powietrze było szczególnie złe przez okres jednego tygodnia, wyniki testów werbalnych spadały średnio o 0,287 punktu. Jeśli badani byli narażeni na złe powietrze przez okres 3 lat, ich zdolności werbalne spadały nawet o średnio 1,132 punktu. Ogólnie rzecz biorąc, w badaniu mężczyźni byli bardziej dotknięci chorobą niż kobiety. Co więcej, wraz z wiekiem efekt obniżenia sprawności poznawczej był wyraźniejszy u mężczyzn. Nie zaobserwowano tego u kobiet. Podobne, choć mniej wyraźne, wyniki uzyskano w przypadku testów z matematyki.

Naukowcy ze Szwajcarii doszli również do nowych wniosków na temat wpływu pyłu zawieszonego na organizm ludzki. Wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Paula Scherrera (PSI) w Würenlingen pokazują, że wolne rodniki tlenowe powstają bezpośrednio w drobnych cząsteczkach pyłu i mają szkodliwy wpływ na organizm. Rodniki są bardzo reaktywne i atakują tkanki. Ten stres oksydacyjny może wywołać stan zapalny w płucach, a także astmę i inne choroby układu oddechowego. Wiadomo już było, że np. drobny pył może tworzyć wolne rodniki w połączeniu z płynem powierzchniowym dróg oddechowych. Naukowcy wykazali teraz, że rodniki powstają również bezpośrednio w drobnym pyle. Szczególnie w normalnych warunkach pogodowych, około 20 stopni Celsjusza, drobny pył tworzy wiele z tych rodników i jest bardzo niebezpieczny.

Mimo to, jak podano w zeszłym tygodniu, pył zawieszony jest dużym problemem w Europie. Nawet miasta posiadające strefy środowiskowe nadal walczą ze zbyt wysokim stężeniem drobnych cząstek. Szczególnie dotknięta jest na przykład dolina Padu we Włoszech, a także obszary w Europie Wschodniej. Nawet w gęsto zaludnionym, przemysłowo czynnym Zagłębiu Ruhry w Niemczech wartości te są wysokie, pomimo dużych stref środowiskowych.

Dlatego też nowe ustalenia wymagają jeszcze bardziej rygorystycznych stref ekologicznych oraz środków dających ludziom alternatywę dla jazdy samochodem. Ludzie muszą być chronieni przed śmiercionośnymi cząsteczkami.