< Show all posts

Depresja spowodowana zanieczyszczeniem powietrza

Skutki zanieczyszczenia powietrza szkodzą nie tylko ciału, ale i psychice. Tak wynika z belgijskiego badania. Przy zwiększonym zanieczyszczeniu powietrza więcej osób idzie do lekarza lub bierze zwolnienie lekarskie.

Badanie sugeruje, że istnieje związek nie tylko między zanieczyszczeniem środowiska a przewlekłymi schorzeniami, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, ale także przewlekłymi schorzeniami, takimi jak depresja. Stwierdzono, że wzrost zanieczyszczenia ma bezpośredni wpływ na samopoczucie psychiczne. Dolegliwości psychologiczne są wywoływane 3,5 procent częściej, gdy poziom pyłu zawieszonego jest zwiększony tylko o 0,5 na mikrogram. Jeśli zawartość dwutlenku azotu zostanie zwiększona o pięć mikrogramów na metr sześcienny, raporty chorobowe wzrosną o 4,2 procent.

Z wyników badań nie można jednak wywnioskować, że zanieczyszczenie jest przyczyną depresji lub wypalenia zawodowego, ale zanieczyszczenie powietrza może być uważane za czynnik wywołujący te choroby. Co zaskakujące, zjawisko to jest mniej wyraźne zimą, kiedy zanieczyszczenie powietrza jest szczególnie wysokie. Dzieje się tak dlatego, że w tym czasie ludzie są znacznie mniej narażeni na zanieczyszczenia, ponieważ większość czasu spędzają w pomieszczeniach zamkniętych. Spośród wszystkich badanych, którzy wzięli zwolnienie lekarskie, jedna czwarta uczyniła to z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym.

Nie stwierdzono również istotnej różnicy między mieszkańcami miast i wsi. Może to jednak wynikać z faktu, że Belgia jest bardzo słabo zaludniona i różnice między obszarami miejskimi i wiejskimi są tu mniej wyraźne niż w innych krajach. Jeżeli zastosujemy poziom odniesienia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla zanieczyszczeń, to aż 80 procent Belgów jest narażonych na podwyższone poziomy.

Christian Horemans z Niezależnych Kas Chorych w Belgii widzi w wynikach badań powód dla osób odpowiedzialnych politycznie, aby wreszcie podjąć aktywne działania przeciwko zanieczyszczeniu powietrza. Ludność musi być informowana i ostrzegana, a limity WHO powinny być wreszcie przestrzegane.

Czyste powietrze jest oczywiście również częściowo osiągane poprzez strefy środowiskowe. Mogą one przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w regionach, które cierpią z powodu dużego zanieczyszczenia. W ten sposób zapewniają one ostatecznie lepsze samopoczucie wśród osób pracujących, a tym samym większą wydajność pracy, ponieważ mniej osób korzysta ze zwolnień lekarskich.