< Show all posts

Cząsteczki stałe: Najpierw samochody, teraz piece na drewno

Są oni uważani za głównych sprawców zanieczyszczeń powietrza: staromodny piec opalany drewnem. Niektóre modele są teraz zakazane!

Niemcy uwielbiają swoje samochody, a jeszcze bardziej wygląda na to, że ich piece opalane drewnem. Ale wiele grzejników jest zbyt brudnych, więc w tym roku trzeba będzie je wymienić lub całkowicie wyremontować. Dla wielu pieców opalanych drewnem, po 31 grudnia 2020 r. nadejdzie zatem koniec ery off-road. Przyczynę można szybko zidentyfikować, ponieważ niektóre modele przekraczają określone limity emisji pyłów drobnoziarnistych ze swoją emisją zanieczyszczeń. Obecne rozporządzenie w sprawie daty granicznej wyraźnie dotyczy tzw. instalacji spalania jednokomorowego, które są eksploatowane z wykorzystaniem paliw stałych: piece, piece kaflowe lub kominki grzewcze opalane peletami, zrębkami drzewnymi, polanami lub węglem. Dotyczy to również próbek zainstalowanych między styczniem 1985 r. a 31 grudnia 1994 r. Ponadto rozporządzenie ma zastosowanie również do pieców, których wartości emisji cząstek stałych przekraczają 0,15 grama na metr sześcienny spalin i cztery gramy na metr sześcienny tlenku węgla. Istnieją również odpowiednie wyjątki - na przykład nie dotyczy to kominków historycznych, które zostały zbudowane przed 1950 rokiem. Czyste zamieszanie! 
Dla zmotoryzowanych jest to niemalże nawyk, ponieważ szaleństwo drobnego pyłu i związane z nim przepisy dotyczące ruchu drogowego są tak samo skomplikowane, jak te dotyczące pieców i kominków. 

Zastanawiam się, co rząd wymyśli w następnej kolejności na walkę z rękawicami?