< Show all posts

Covid-19 i pył zawieszony - zabójczy zespół

Według ekspertów, co siódma śmierć w związku z wirusem Sars-CoV-2 jest spowodowana wysokim poziomem cząstek stałych w powietrzu.

W ostatnich miesiącach, już kilkakrotnie informowaliśmy w naszym codziennym blogu o potencjalnie niebezpiecznej interakcji między ciężkimi kursami Covid-19 i zanieczyszczeniem pyłem zawieszonym. Kilka badań już zajmuje się tym tematem, ale teraz straszne podejrzenia coraz bardziej się potwierdzają i nabierają coraz bardziej naukowego wymiaru. Już wiosną pojawiły się pierwsze głosy wskazujące na wzór miejsc o szczególnie delikatnym i ciężkim przebiegu choroby płuc. Tak więc północna część Włoch, gdzie epidemia uderzyła szczególnie bezlitośnie na początku tego roku, jest gospodarczym sercem kraju i miejscem lokalizacji wielu gałęzi przemysłu.
Ponadto, bez wyjątku, wszystkie obszary w Chinach, gdzie Covid-19 mocno szalał, są twierdzami przemysłowymi o udowodnionej bardzo złej jakości powietrza. Teza jest jasna i prosta: Każdy, kto narażony jest na pewne stężenie drobnych cząstek pyłu przez dłuższy okres czasu w życiu codziennym, ma gorszą sytuację wyjściową w przypadku ciężkiego przebiegu Covid-19 i narażony jest na ryzyko śmierci z powodu choroby lub rażącego i długotrwałego jej uszkodzenia. Na podstawie tego badania prawie co siódmy zgon, lub równowartość około 15 procent, można przypisać pyłowi zawieszonemu. Wspomniane powyżej drobne cząstki pyłu, w szczególności najmniejsze poniżej 2,5 mikrometra, które są uwalniane przez ruch drogowy i nowoczesne spalarnie, od dawna znane są jako potencjalne źródła poważnych stanów zapalnych. Nowością jest jednak stwierdzenie, że w połączeniu z niską jakością powietrza, szanse przeżycia ludzi w przypadku ciężkiego przebiegu choroby są znacznie ograniczone. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że niezwłocznie opublikuje swoje własne kompleksowe badanie dotyczące tego szczególnego wzajemnego oddziaływania wartości powietrza i wirusa.

Jednak dla wielu pacjentów i ich krewnych stwierdzenie to przychodzi (już) za późno.