< Show all posts

Bruksela: 16 procent mniej pojazdów z silnikiem diesla

Od czasu wprowadzenia strefy niskiej emisji w Brukseli w styczniu 2018 r., liczba pojazdów z silnikiem diesla znacznie się zmniejszyła. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda jednak we Francji, gdzie pierwsza strefa niskiej emisji została wprowadzona już w 2015 roku.

We Francji ludzie lubią porównywać się z dwoma innymi francuskojęzycznymi krajami w Europie, Szwajcarią i Belgią. Teraz okazało się, że północni sąsiedzi znacznie skuteczniej wypierają z dróg pojazdy z silnikami Diesla.

Według Europejskiej Agencji Środowiska w samej Brukseli z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera około 1000 osób rocznie. Liczba ta może zostać teraz zmniejszona. W ciągu zaledwie trzech lat udało się drastycznie zmniejszyć liczbę pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w Brukseli i sąsiadujących z nią gminach. Za jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy uważa się wprowadzenie brukselskiej strefy niskiej emisji. Od stycznia 2018 r. w regionie stołecznym Brukseli obowiązuje strefa niskiej emisji, do której nie mogą wjeżdżać samochody osobowe, kampery, autobusy i furgonetki, jeśli są zasilane benzyną, gazem płynnym lub CNG i są poniżej normy Euronorm 2 lub jeśli są zasilane olejem napędowym i są poniżej normy Euronorm 4. Samochody ciężarowe powyżej 7,5 tony nie są objęte tymi ograniczeniami. Strefa ekologiczna okazała się pełnym sukcesem: udział pojazdów z silnikiem diesla w całkowitym ruchu drogowym został zredukowany z 62% do 46%. Nastąpiła również ogromna redukcja zanieczyszczeń: w Brukseli i okolicach emisja dwutlenku azotu została zmniejszona o 9 procent, pyłu zawieszonego PM2,5 o 17 procent, a cząsteczek sadzy aż o 38 procent. Oczekuje się, że w przyszłym roku wartości te jeszcze bardziej spadną, ponieważ od 2022 r. wprowadzone zostaną kolejne zaostrzenia.

We Francji sytuacja jest zupełnie inna. Tam od wprowadzenia takiej strefy w Paryżu we wrześniu 2015 r. odnotowano jedynie 5-procentowy spadek liczby pojazdów z silnikiem diesla. W związku z tym emisje zanieczyszczeń nie zmniejszyły się w takim samym stopniu. Airparif, organizacja zajmująca się monitorowaniem jakości powietrza w stolicy Francji i jej okolicach, zwraca uwagę, że zasadniczo trudno jest porównywać efekty działania strefy ekologicznej z efektami działania stref w innych krajach. Dzieje się tak dlatego, że istnieje o wiele więcej powodów dobrego lub złego powietrza. Z jednej strony, normalna sprzedaż bardziej nowoczesnych pojazdów, która nie jest stymulowana przez strefy niskiej emisji, z drugiej strony, inna konstrukcja stref niskiej emisji i oczywiście zachęty finansowe ze strony rządu do zakupu pojazdu elektrycznego.

Olivier Blond, były dyrektor stowarzyszenia Respire ("Oddychaj przez"), również twierdzi, że dwa środki w szczególności spowodowały spadek w Brukseli.  Po pierwsze, rząd belgijski opodatkowuje olej napędowy w większym stopniu niż benzynę. Po drugie, i Blond uważa, że jest to decydujące, samochody w Belgii są sprawdzane za pomocą automatycznych kamer. We Francji jednak kontrola stref środowiskowych nadal wymaga personelu, który często nie jest dostępny w wystarczającej liczbie. W związku z tym kontrole we Francji nie są tak skuteczne jak w Belgii, a co za tym idzie, podobnie jak strefy środowiskowe.