< Show all posts

Berlin przeprowadza inwentaryzację wstępną

Na początku było to opóźnione o miesiące, ale teraz dzieje się to w szybkim tempie.

Po tym, jak Berlin wyznaczył już w lipcu strefy ekologiczne w ramach planu czystego powietrza, które jednak mogły zostać uruchomione dopiero pod koniec 2019 r., po miesiącach chaosu, w trakcie kontroli do dnia 20 stycznia zarejestrowano 51 naruszeń. Właściciele samochodów byli zaangażowani w ponad połowę naruszeń, a dziewięciu z nich zostało popełnionych przez kierowców ciężarówek. Dotychczas nałożone grzywny wahały się od 20 do 75 euro.  


Zakazy w Mitte i Neukölln, które zostały uchwalone latem i obejmują odcinki dróg o łącznej długości zaledwie 2,9 km, dotyczą pojazdów z silnikami wysokoprężnymi (samochody osobowe i ciężarowe) do standardu emisji spalin 5 włącznie. Berlińska policja nie odpowiedziała jednak na pytanie, ile pojazdów zostało skontrolowanych podczas kampanii. Ten ostatni był ostatnio ostro krytykowany za zbyt liberalne wdrażanie rozporządzeń i związanych z nimi kontroli. Oskarżenie to zostało nawet podkreślone w oświadczeniach Związku Policji (GdP): "W tych warunkach nie wykroczy poza operacje na dużą skalę, mające wpływ na media".