< Show all posts

Autostrada z papieru

Zazwyczaj nasze drogi i autostrady są wykonane z betonu. Mieszanka piasku, wody i cementu jest tania, stabilna i łatwa do formowania. Jeśli jednak chodzi o bilans CO2, to materiał budowlany nie robi wcale dobrego wrażenia.

Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, przy produkcji cementu emitowane są trzy miliardy ton CO2 rocznie. Ilość CO2 potrzebna do wyprodukowania jednego metra sześciennego betonu zbrojonego musi być przez jeden dzień kompensowana przez 4.000 drzew w procesie fotosyntezy. Aby spojrzeć na to wszystko z odpowiedniej perspektywy: Do budowy nowego odcinka autostrady A100 w Berlinie o długości 3,2 km potrzeba było 500.000 m3 betonu.

Nic więc dziwnego, że na całym świecie prowadzone są badania nad alternatywnymi rozwiązaniami. Obecnie na trzech odcinkach autostrad w północnej Hiszpanii realizowany jest projekt pilotażowy. Zamiast betonu jako spoiwo stosuje się grubą warstwę wypalonego i sprasowanego papieru z recyklingu. Dzięki projektowi UE "Paperchain" (https://www.paperchain.eu) można w ten sposób zaoszczędzić do 75% emisji CO2. Testowana jest nie tylko wykonalność, ale także to, jak długo papierowy łańcuch może wytrzymać ciężkie ciężarówki i masę samochodów.

Miejmy nadzieję, że projekt zakończy się sukcesem i że w przyszłości zobaczymy warstwę makulatury na wielu innych drogach.