Podjęto decyzję o wprowadzeniu w Europie kolejnej plakietki ekologicznej!

Aby uniknąć mandatów, trzeba na czas uzyskać potrzebne informacje!

Centralny portal dla europejskich stref ekologicznych

Coraz więcej ustawowych zakazów ruchu i nowych plakietek ekologicznych w Europie

Ze względu na coraz większe obciążenia związane z pyłami i tlenkami azotu, w miastach i gminach coraz częściej wprowadza się regionalne zakazy ruchu.
Podstawą zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym wynikającym z pyłu i tlenku azotu jest europejska dyrektywa w sprawie jakości powietrza 2008/50/WE, która weszła w życie 11.06.2008 r.
Z niej wynikają krajowe przepisy i regulacje, które wdrażane są następnie albo na poziomie regionalnym albo krajowym w odpowiednich krajach Unii Europejskiej lub są stosowane w miastach i gminach w oparciu o skomplikowane krajowe lub lokalne regulacje szczególne lub wyjątkowe.

W związku z tym Green-Zones wskazuje uczestnikom ruchu przemysłowego i turystycznego ruchu samochodowego w Europie, jakiego rodzaju strefy ekologiczne stworzono w danych krajach, jakie obowiązują regionalne przepisy i regulacje wyjątkowe oraz jakie plakietki ekologiczne i winiety konieczne są w celu wjazdu, ew. które można u nas nabyć, aby uniknąć płacenia kar pieniężnych, które w niektórych przypadkach są ekstremalnie wysokie, z tytułu bezprawnego wjazdu do strefy ekologicznej.

We Francji od 1.07.2016 tworzone są przez miasta i metropolie tzw. strefy ekologiczne ZCR i ZPA. Podstawą prawną jest krajowy dekret Crit'Air z dnia 29.06.2016 i francuski kodeks ruchu drogowego ...
Pierwsze Zielone strefy ekologiczne zostały utworzone 01.03.2007 r. Ich celem jest obniżenie obciążenia pyłowego w miastach i gminach. Z uwagi na wzrastający poziom emisji tlenków azotu od 2018 r. będą tworzone dodatkowe stałe i czasowe strefy zakazu wjazdu dla pojazdów z silnikiem Diesla ...
Strefy ekologiczne w Austrii obowiązują dla całego europejskiego ruchu ciężarowego od dn. 01.01.2015 r. Na mocy austriackiej Ustawy o ochronie przed immisjami – powietrze (IG-L) z dn. 30.09.1997 r. oraz Rozporządzenia z dn. 06.04.2012 r. wprowadzono strefy ekologiczne i zakazy wjazdu w 6 z 9 krajów związkowych ...
Jeżeli pojazd nie spełnia wymogów normy EURO 4, nie otrzyma zielonego EcoStickera, a co za tym idzie – prawa do wjazdu do duńskiej strefy ekologicznej. Aby jednak uzyskać dopuszczenie jednostkowe w formie czerwonego EcoStickera niezbędne jest wypełnienie kilku formalności ...
Wprowadzona 01.07.2016 r. we Francji winieta Crit’Air przyznawana jest w 6 różnych kategoriach/ kolorach. Winieta Crit’Air obowiązuje dla wszystkich typów pojazdów we wszystkich francuskich strefach ekologicznych. Stare pojazdy, niezależnie od typu, nie otrzymają żadnej winiety i nie mogą w ciągu dnia wjeżdżać do stref ekologicznych ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
W dn. 01.01.2008 r. wprowadzono w Niemczech plakietkę ekologiczną. Plakietka ekologiczna przewidziana jest dla pojazdów spełniających normę Euro-4, które wjeżdżają do niemieckich stref ekologicznych. Plakietka ekologiczna jest konieczna dla wszystkich pojazdów wieloosiowych w Niemczech i od lat skutecznie redukuje wartość pyłu w niemieckich miastach ...
Wprowadzona 01.01.2015 r. w Austrii plakietka ekologiczna przyznawana jest w 6 różnych kategoriach/ kolorach. Plakietka ekologiczna obowiązuje dla wszystkich typów pojazdów w austriackich strefach ekologicznych. Aktualnie jest ona obowiązkowa tylko dla pojazdów użytkowych. Dla samochodów osobowych zakup plakietki ekologicznej jest na razie dobrowolny ...
Wprowadzona 01.11.2011 r. w Danii plakietka ekologiczna Ecosticker przyznawana jest autobusom i samochodom ciężarowym, o ile spełniają one wymogi normy EURO 4. Duńska plakietka ekologiczna jest wymagana dla pojazdów, których masa przekracza 3,5 t, w celu wjazdu do różnych duńskich stref ekologicznych i uniknięcia bardzo wysokich kar pieniężnych w wysokości 2.700 euro ...

Europejskie strefy ekologiczne i aplikacja Green-Zones

Wzrastają wymagania dla logistyki i spedycji jak również turystycznej komunikacji autobusowej i prywatnej w Europie. Kiedy, gdzie i jak będą tworzone w Europie w jakich miastach strefy ekologiczne i na jakie regulacje należy zwrócić uwagę przy wjeździe?
Zakup plakietki lub winietki ekologicznej coraz częściej przestaje być wystarczający w Europie. Decydująca w wielu przypadkach jest wiedza, jaka klasa każdej z plakietek lub winietek może aktualnie wjechać do jakiego rodzaju strefy ekologicznej, a w jakich dniach i godzinach które typy pojazdów muszą zwrócić uwagę na zakaz wjazdu, aby nie płacić wysokich kar pieniężnych.
Z tego powodu Green-Zones informuje na swoich różnych portalach informacyjnych na ponad 40 stronach internetowych w Europie w prawie 20 językach o strefach ekologicznych i koniecznych dla nich plakietkach i winietkach ekologicznych.

Wszystkie usługi, jakie klienci Green-Zones otrzymają dodatkowo za darmo przy zakupie plakietki ekologicznej, znajdą Państwo w naszej ulotce informacyjnej 1,5MB. Szczegółowe usługi i warunki korzystania z aplikacji Green-Zones dla europejskich stref ekologicznych znajdą Państwo tutaj.

© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Zakup plakietki lub winietki ekologicznej coraz częściej przestaje być wystarczający w Europie. Decydująca w wielu przypadkach jest wiedza, jaka klasa każdej z plakietek lub winietek może aktualnie wjechać do jakiego rodzaju strefy ekologicznej. Więcej na temat usług informacyjnych Green-Zones w czasie rzeczywistym tutaj ...
Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
W kwietniu 2016 r. uchwalono w Niemczech projekt wprowadzenia niebieskiej plakietki. Ta plakietka wraz z utworzeniem niebieskich stref ekologicznych ma na celu zredukowanie wartości NOx w miastach. Niemiecka polityka wstrzymała na razie w dniu 7.10.2016 wprowadzenie Niebieskiej Plakietki aby poszukać alternatyw ...
Od 2017 r./2018 r. w Czechach zostanie wprowadzona plakietka emisji „Emisni-Plaketa“. Plakietka emisji jest obowiązkowa dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i motocykli i, na wniosek, będzie przyznawana pojazdom spełniającym normy EURO3 i EURO4 w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym. Od tego czasu na terytorium Czech będzie można tworzyć strefy ekologiczne, tak jak ma to mieć miejsce w Pradze w 2017/2018 r. ...
W dn. 01.10.2015 r. wprowadzono w Niemczech e-plakietkę, dzięki której możliwe są przywileje w zakresie parkowania i używania buspasów. E-plakietkę wystawia się tylko dla pojazdów zasilanych elektrycznie nie zarejestrowanych w Niemczech, aby móc je zestawić z pojazdami zarejestrowanymi w Niemczech, które są oznaczone znakiem „E” ...
Wprowadzona w 2010 r. w Europie winieta CO2/ winieta klimatyczna przyznawana jest w 3 różnych kategoriach/ kolorach. Winieta CO2 obowiązuje dla wszystkich typów samochodów osobowych i kompensuje w dobrowolnej formie emisję CO2 w wysokości do 257 g CO2 na km w międzynarodowych projektach ochrony środowiska ...
Pył i tlenki azotu – przede wszystkim pochodzące z pojazdów z silnikiem diesla – to przyczyna powstawania w Europie coraz większej ilości stref ekologicznych i wprowadzania plakietek. Kto chce się dowiedzieć, jak i gdzie działają tlenki azotu, co jest za nie odpowiedzialne i jak szkodzą one naszemu zdrowiu, może uzyskać tutaj szczegółowe informacje ...
Tutaj prezentujemy zarys różnych rodzajów plakietek, które wdrażane są przez instytucje krajów europejskich w kontekście pyłów, tlenków azotu, pojazdów elektrycznych, CO2 i ekologii. Zaopatrujemy naszych klientów w niezbędne plakietki i winiety wszystkich krajów europejskich ...