Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Web, apps en datadienst Gegevens van de milieuzones

De kaarten, regels en de toegangsstatus van een milieuzone

De kaarten van de milieuzone
Elke gebruiker heeft onbeperkt toegang tot elke kaart op Green-Zones op het internet of in de gratis Green-Zones app en hierop de grenzen van de zone en met de zoomfunctie alle details van de opgeroepen milieuzone te bekijken.

De regels van de milieuzones
Elke milieuzone in Europa heeft meer of minder complexe toegangsregels voor verschillende voertuigtypen, zoals: auto's, bussen, vrachtwagens, campers, oldtimers, voertuigen voor gehandicapten, huurauto's, enz. Verder zijn de milieuzones geldigheidsregels, zoals weekdagen en tijden van toegangsbeperkingen, vakantieregels en uitzonderingsregels.
Er zijn ook toekomstige en geplande wijzigingen in het gebied van de zone, aanscherping van de toegangsregels in de nabije en verre toekomst en algemene en speciale rijverboden voor bepaalde voertuigtypen en voertuigklassen, evenals boetes van verschillende bedragen voor overtredingen van de regels. Voor auto's en lichte voertuigen zijn deze regels zichtbaar in de Green-Zones app. Voor bussen, vrachtwagens en andere wagenparken in de Green-Zones Fleet-app.

De toegangsstatus van een milieuzone
Of voertuigen een zone mogen betreden hangt af van hun (soms meer dan 20) kenmerken, die ook gepaard kunnen gaan met uitzonderingen. In ieder geval kunnen lokale autoriteiten weersafhankelijke sluitingen vanwege fijnstof, stikstofoxide, zwaveldioxide en ozon de toegang van bepaalde voertuigen tijdelijk met of zonder waarschuwingen weigeren.

De live toegangsstatus en die voor morgen is niet zichtbaar voor gebruikers op het internet, maar alleen in de Green-Zones app (voor auto's en lichte voertuigen) en in de Green-Zones Fleet-app (voor bussen / vrachtwagens) te vinden.