Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Milieuzones Tsjechië Registratie voor Tsjechië

Registratie voor de LEZ Praag 1 en Praag 2 (rode/blauwe zone)

Deel van een vergunning voor milieuzone Praag 2 (blauwe zone) voor vrachtwagens <6 t

Hier kunt u een registratie aanvragen voor het betreden van de Tsjechische milieuzone Praag 1 of Praag 2 voor vrachtwagens van de typen N2 en N3 (Praag 1 >3,5 t, Praag 2 >6 t), op voorwaarde dat de euro 4 klasse kan worden aangetoond. Euroklasse 0-3-vrachtwagens kunnen niet worden geregistreerd en mogen niet in de LEZ (Low Emission Zone) rijden.
Bussen van euroklassen 4-6 kunnen alleen via een hotel (voor Praag 1) worden geregistreerd. Een directe registratieservice wordt door Green-Zones op een later tijdstip aangeboden.
In de milieuzone van Prague 2 kunnen bussen tegen betaling op bepaalde parkeerplaatsen worden geparkeerd.

Een geautomatiseerde registratie- of toegangsvergunning voor vrachtwagens wordt niet door de Tsjechische autoriteiten verstrekt.
Aanvragen met alle nodige informatie kunnen via een formulierensysteem worden ingediend. In het geval van het voorgeschreven, uitsluitend persoonlijke afhalen van de vergunning ter plaatse (gratis), moeten open vragen van de autoriteiten in het Tsjechisch worden verduidelijkt.
De route van het voertuig door de zone naar de bestemming moet gedeeltelijk of volledig (op de vergunning) aan de aanvrager worden voorgeschreven en gedocumenteerd in de lokale taal. De spreekuren zijn slechts enkele uren per week mogelijk.  

Om deze reden biedt Green-Zones op basis van de gegevens in het onderstaande formulier haar klanten een handmatige registratiedienst aan en verkrijgt met deze registratiedienst een door de autoriteiten persoonlijk afgegeven toegangsvergunning. Afhankelijk van de aangevraagde variant wordt een tijdelijke toegangsvergunning voor 8 kalenderdagen of 365 kalenderdagen verleend. De door Green Zones verkregen vergunning verwijst altijd naar slechts één voertuig.

De registratie/het REG-Certificate

De goedkeuring zal elektronisch aan het bedrijf worden verzonden, samen met het door Green-Zones ontwikkelde paarse registratiecertificaat (REG-Certificate) voor Tsjechische milieuzones.

Het paarse Tsjechische REG-Certificate bevestigt het bedrijf aan de hand van zijn samengevatte informatie voor welke nummerplaat in welke periode en voor welke milieuzone een wettelijke registratie heeft plaatsgevonden en dat er een geschikte toegangsvergunning bestaat. Het Green-Zones REG-Certificate is echter geen officiële milieusticker/vignet.

Aanvraagtermijnen en prijzen
Voor de registratie voor de LEZ Praag 1 of Praag 2 rekent Green-Zones registratiekosten van 489 euro (periode van 8 dagen) en 749 euro (periode van 365 dagen).
Deze prijzen omvatten onder andere de aanvragen in de taal van het land, persoonlijke communicatie met lokale ambtenaren en het afhalen van de vergunning van het ministerie door een medewerker van Green-Zones. Alle prijzen zijn nettoprijzen.

Een aanvraag moet ten minste één maand vóór de eerste geplande rit bij Green-Zones worden ingediend, aangezien de Tsjechische autoriteiten een verwerkingstijd van 4 weken hebben. Aanvragers die bovenstaande termijn niet kunnen halen hebben de mogelijkheid om een persoonlijke registratieservice van Green-Zones in Praag zelf te gebruiken.Een bestelling kan alleen voor vrachtwagens worden gedaan. Niet voor bussen, niet voor auto's.

  • Voor aanvragen die slechts 20-30 kalenderdagen vóór de eerste geplande rit door Green-Zones worden ontvangen, wordt een extra express toeslag van 390 euro in rekening gebracht.
  • Voor aanvragen die slechts 10-19 kalenderdagen vóór de eerste geplande rit door Green-Zones worden ontvangen, wordt een extra express toeslag van 590 euro in rekening gebracht.
  • Voor aanvragen die minder dan 10 kalenderdagen vóór de eerste geplande rit door Green-Zones worden ontvangen kan een oplossing worden gevonden door middel van een overeenkomst en een individuele prijsopgav
  • e. Een garantie op de afgifte van een tijdige toegangsvergunning kan in geen geval worden gegeven.

Meerdere bestellingen voor dezelfde periode (alleen voor vrachtwagens)
Voor elk voertuig (kenteken) moet een afzonderlijk bestelformulier worden ingevuld. Dit geldt ook voor aanhangwagens, op voorwaarde dat ze over een eigen kenteken beschikken. De bovenstaande prijzen van registraties zijn geldig per nummerplaat. Als u voor dezelfde periode en met dezelfde bestemming registraties van meer dan 10 voertuigen/kentekens bestelt, stuur ons dan een bericht per e-mail. Dan nemen wij de registratie voor u over, zonder dat u het bestelformulier verschillende keren hoeft in te vullen.

 

 

Een formulier voor een betaalde registratie door Green-Zones vindt u hier.