Green-Zones.eu › Milieuzone › Frankrijk › Grenoble

Milieuzone Grenoble

Belangrijk!

Grenoble heeft drie milieuzones: Grenoble ZFE, Grenoble-Alpes Métropole ZPA, Isère/Grenoble ZPAd

Naam van de milieuzone: Milieuzone Grenoble ZFE - Frankrijk

Milieuzone geldig sinds: 01-01-2017

Soort milieuzone: Blijvend

Rijverboden (tijdelijk): Momenteel niet bekend

Rijverboden (vast): Permanent verbod op vrachtwagens en lichte bedrijfsvoertuigen zonder vignet en met vignet klasse 5 en 4.

Boetes : 68-450 €

Gebied van de milieuzone: Sinds 2-2-2020 bestaat de ZFE-zone van Grenoble uit het gebied van de stad Grenoble en 27 omliggende gemeenten op het platteland. Dit zijn de volgende gemeenten: Grenoble-Alpes Métropole Bresson, Échirolles, Eybens, La Tronche, Poisat, Pont-de-Claix, Saint-Égrève, Saint-Martin-d'Hères (inclusief de universiteitscampus), Saint-Martin-le-Vinoux en Champ-sur-Drac, Champagnier, Claix, Corenc, Fontaine, Gières, Jarrie, Meylan, Montchaboud, Noyarey, Quaix-en-Chartreuse, Saint-Georges-de-Commiers, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Varces-Allières-et-Risset, Venon, Veurey-Voroize.
Op de verkeersroutes A48, N481, A480, A41, N87 (ringweg), N85 en A51 binnen de zone geldt het rijverbod niet.

Bijzonderheden: De ZFE-zone Grenoble bevindt zich binnen de ZPA-zone Grenoble-Alpes Métropole. Hierdoor zullen in het geval van een luchtvervuilingsalarm in de ZPA-zone deze rijverboden ook in de ZCR-zone gelden. Er is op dit moment in de ZCR-zone nog geen verplichting van een milieusticker voor personenauto’s, bussen, twee-, drie en licht gemotoriseerde vierwielige voertuigen. Dit wordt echter wel verwacht.

Contact met milieuzone en uitzonderingen : Onder bepaalde en beperkte voorwaarden kunnen uitzonderingen worden aangevraagd. Contact: voirie@lametro.fr

Uitzonderingen: Momenteel niet bekend

Naam van de milieuzone: Milieuzone ZPA Grenoble - Frankrijk

Milieuzone geldig sinds: 01-01-2017

Soort milieuzone: Weersafhankelijke luchtbeschermingszone, geldig na een voorafgaande waarschuwingsfase bij het overschrijden van de grenswaarden voor schadelijke stoffen in de lucht (bijv. > 50 µg/m³ fijnstof) en na een besluit van de betreffende prefect.

Rijverboden (tijdelijk): Voertuigen zonder vignet en voertuigen met een te hoge klasse, afhankelijk van de hoogte en duur van de luchtvervuiling. De vignetten klassen 3, 4 en 5 zouden van het verkeer kunnen worden uitgesloten.

Rijverboden (vast): Momenteel niet bekend

Boetes : 68-450 €

Gebied van de milieuzone: De ZPA-zone Grenoble-Alpes omvat alle 49 gemeentes van de agglomeratie. Het gebied strekt zich uit tot langs de autosnelweg A41 tot de tolpoort Crolles en langs de autosnelweg A48 tot de tolpoort Voreppe. Hierdoor zouden ook de A41, A48, A480 en N481 met rijverboden te maken kunnen krijgen.

Bijzonderheden: Vanaf de tweede dag van de voorafgaande waarschuwingsfase gelden snelheidsbeperkingen op alle grote wegen, autowegen en snelwegen van 20 km/u en kortingen op OV-tickets. Na het begin van de luchtvervuilingspiek zijn de rijverboden en -beperkingen van de milieustickerklasse ook van toepassing op de ZCR-zone Grenoble binnen de ZPA-zone.

Contact met milieuzone en uitzonderingen : Momenteel niet bekend

Uitzonderingen: Momenteel niet bekend

Naam van de milieuzone: Milieuzone Isère/Grenoble ZPAd - Frankrijk

Milieuzone geldig sinds: 04-01-2018

Soort milieuzone: Weersafhankelijke luchtbeschermingszone na een voorafgaande waarschuwing bij het overschrijden van voorgeschreven luchtwaarden, bijvoorbeeld > 50 µg/m³ fijnstof en na een besluit van een prefect.

Rijverboden (tijdelijk): Voertuigen zonder vignet en voertuigen met een te hoge klasse, afhankelijk van de hoogte en duur van de luchtvervuiling. De klassen 4 en 5 en zelfs andere klassen kunnen na een besluit van de prefect van het verkeer worden uitgesloten.

Rijverboden (vast): Momenteel niet bekend

Boetes : 68-450 €

Gebied van de milieuzone: De zone omvat in principe het gehele departement Isère. Binnen het bekken van Grenoble gelden echter de grenzen van de al bestaande ZPA-zone Grenoble. Daarnaast worden tijdens elke luchtvervuilingspiek de betreffende grenzen van de geactiveerde zone opnieuw gevormd en in een individueel besluit bekend gemaakt, die het invoeren van de zone vastlegt. Autosnelwegen in het departement Isère die mogelijk deel van de zone zijn zijn de A41, A43, A48, A49 en A51.

Bijzonderheden: Afhankelijk van de soort, duur en mate van de luchtvervuiling veranderen de grenzen van een of meerdere zonen binnen het departement. Er kunnen meer klassen dan de klasse 4 en 5 van het verkeer worden uitgesloten.

Contact met milieuzone en uitzonderingen : Momenteel niet bekend

Uitzonderingen: Momenteel niet bekend

Milieuzone ZFE

Heb ik een milieusticker of registratie nodig?

Om de milieuzone te betreden, moet elk betrokken voertuig voorzien zijn van een geldige Franse milieusticker (Certificat qualité de l'Air). Als dit niet gebeurt, wordt een boete van 68 euro tot 375 euro opgelegd.

De ZFE-zones (Zone à Faibles Émissions), die van 2016 tot eind 2019 nog ZCR-zones werden genoemd, zijn vaste zones die met verkeersborden kunnen worden geïdentificeerd.
De oprichting van een ZFE in Frankrijk valt onder de verantwoordelijkheid van de respectieve stad of gemeente en wordt geregeld door het nationaal decreet Décret ZCR 2016-847 van 28.06.2016. Na een wettelijke raadplegingsprocedure van 6 maanden, die ook voorziet in een recht op deelname van de getroffen personen, kan de zone in werking treden.
Om zich te kunnen verplaatsen in de ZFE-milieuzones die door steden of gemeenten in Frankrijk zijn ingesteld, is vervolgens een Certificat Qualité de l'Air vereist, dat aan 6 categorieën wordt toegekend.

De betreffende stad of gemeente bepaalt welke stickerklassen wanneer mogen worden ingevoerd. Op een extra bord, onder het eigenlijke ZFE-teken, worden dagen en tijden aangegeven waarop men met een bepaald Frans vignet mag binnenkomen.


Op lange termijn worden steeds meer vignetcategorieën uitgesloten van de toegang tot de milieuzones, zodat in sommige jaren alleen nog de categorieën E en 1 worden toegelaten.
In een ZFE-zone zijn de vignetkleuren permanent uitgesloten en zijn ze niet afhankelijk van de heersende weersomstandigheden. Het is echter mogelijk dat een ZFE- en een ZPA-zone elkaar overlappen. Als er dan binnen de ZPA-zone rijverboden worden opgelegd vanwege het weer, gelden deze ook voor de ZFE/zone. In dit geval zijn de regels van de ZPA ook van toepassing op de ZFE-zone.
Als de ZFE-zone echter niet binnen een ZPA-zone ligt, kan dit geval zich niet voordoen en zijn de regels onveranderlijk.

Het begin en het einde van de milieuzones zijn gemarkeerd met borden. Hier staat een rode cirkel als verbodsbord met de opmerking "Zones à Circulation Restreinte" (Beperkte Zone).  Wie wel of niet in de zone mag komen, wordt niet aangegeven door het invoerbord.


In onze Green-Zones App hebben we een gedetailleerde kaart van elke milieuzone. Zo kunt u gemakkelijk de grenzen zien en boetes vermijden.

Ja, er zijn er veel. Frankrijk heeft meer dan 30 verschillende milieuzones. Deze zijn onderverdeeld in ZFE-zones (permanent), ZPA-zones (tijdelijk) en ZPAd-zones (tijdelijk).


In onze Green-Zones App hebben we alle milieuzones in Europa verzameld en duidelijk gepresenteerd.

Milieuzone ZPA

Heb ik een milieusticker of registratie nodig?

Als er een piek is in de luchtvervuiling en de ZPA-zone wordt geactiveerd, heeft elk getroffen voertuig een geldige Franse milieusticker (Certificat qualité de l'Air) nodig om de milieuzone te betreden. Als dit niet gebeurt, wordt een boete van 68 euro tot 375 euro opgelegd.


Of een ZPA-zone actief is en welk vignet door het rijverbod wordt beïnvloed, kunt u dagelijks in onze Green-Zones App terugvinden.

ZPA-zones ("zones de protection de l'air") zijn niet permanent van toepassing, maar zijn alleen actief bij slecht weer en hoge luchtverontreiniging. Ze kunnen betrekking hebben op de gebieden van hele grote gemeenten (in het Frans "grandes régions de grande instance" genoemd) of op een specifiek geografisch gebied. De contouren van elke luchtbeschermingszone zijn daarom vooraf nauwkeurig gedefinieerd.
Aangezien de ZPA-zones alleen geldig zijn in het geval van een piek in de luchtverontreiniging, gelden de in een decreet vastgelegde verkeersbeperkingen alleen als de vooraf vastgestelde grenswaarden voor de luchtverontreiniging worden overschreden. In dit geval worden bepaalde vignetkleuren van het verkeer uitgesloten om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Voor elke luchtbeschermingszone zijn vooraf aanbevelingen opgesteld over welke vignetkleuren bij ernstige luchtverontreiniging moeten worden uitgesloten. In het specifieke geval van luchtvervuiling wordt dit echter altijd eerst door de prefect van het departement beslist.

De meestal grote ZPA-luchtbeschermingszones binnen een afdeling zijn meestal niet bewegwijzerd. In de 95 departementen van continentaal Frankrijk is het voor niet-ingezetenen dan ook bijna onmogelijk om de exacte omvang van een ZPA-luchtbeschermingszone te zien. In overeenstemming met artikel R411-19 van de Franse Wegcode is het besluit om een luchtbeschermingszone in te stellen en de daar geldende lokale regels vast te stellen, een taak van de prefect van elk departement. Zodra de ZPA-zone is vastgesteld, wordt deze wettelijk gepubliceerd in een door de prefect uitgegeven décret.

De verkeersbeperkingen waartoe in een CPA is besloten, treden niet op dezelfde dag in werking als die waarop ze zijn aangekondigd. Ze worden meestal in de middag of avond aangekondigd voor de volgende dag. De rijverboden gelden dan voor de gehele ZPA. Als er een stedelijke ZCR-zone binnen de ZPA-zone is, worden de regels ervan overruled tijdens een luchtvervuilingspiek. Pas na afloop van de luchtvervuilingspiek zullen de permanente verkeersbeperkingen voor vignetcategorieën weer van toepassing zijn binnen de ZCR-zone.

 

ZPA-zones worden slechts tijdelijk geactiveerd. De grootte en de afmetingen van de zone zijn volledig individueel. Dit wordt bepaald door de betreffende prefect, afhankelijk van de intensiteit van de luchtvervuiling. Daarom zijn er geen speciale borden voor ZPA-zones.

De situatie is anders voor de ZFE-zones. Daar zijn het begin en het einde van de milieuzones gemarkeerd met borden. Hier staat een rode cirkel als verbodsbord met de opmerking "Zones à Circulation Restreinte" (Beperkte Zone).  Wie er precies mag binnenkomen of niet, wordt niet aangegeven door het invoerbord.


In onze Green-Zones App hebben we een gedetailleerde kaart van elke milieuzone. Zo kunt u gemakkelijk de grenzen zien en boetes vermijden.

Ja, er zijn er veel. Frankrijk heeft meer dan 30 verschillende milieuzones. Deze zijn onderverdeeld in ZFE-zones (permanent), ZPA-zones (tijdelijk) en ZPAd-zones (tijdelijk).


In onze Green-Zones App hebben we alle milieuzones in Europa verzameld en duidelijk gepresenteerd.

Milieuzone ZPAd

Heb ik een milieusticker of registratie nodig?

Als er een piek is in de luchtvervuiling en de ZPAd-zone wordt geactiveerd, heeft elk getroffen voertuig een geldige Franse milieusticker (Certificat qualité de l'Air) nodig om de milieuzone te betreden. Als dit niet gebeurt, wordt een boete van 68 euro tot 375 euro opgelegd.


Of een ZPAd-zone actief is en welk vignet door het rijverbod wordt beïnvloed, kunt u dagelijks in onze Green-Zones App terugvinden.

ZPAd ("zone de protection de l'air départementale") zijn luchtbeschermingszones die van toepassing zijn op een heel departement. Het is niet mogelijk om op voorhand te bepalen in welke lokale gebieden binnen de ZPAd verkeersbelemmeringen zullen optreden als gevolg van een piek in de luchtvervuiling. In het geval van een piek in de luchtvervuiling voorziet het respectievelijke eerste besluit in specifieke verkeersbeperkingen, zodat pas dan het gebied binnen het departement wordt bepaald in een specifiek politiebesluit, waarin vervolgens specifieke maatregelen worden genomen. In theorie zou zelfs een hele afdeling kunnen worden getroffen door een specifieke maatregel, maar dit is relatief onwaarschijnlijk.
In ieder geval is de prefect van het departement verantwoordelijk voor het opleggen van rijverboden waar nodig (bijvoorbeeld in een of meer gemeenten, op een snelweg of binnen het hele departement), op basis van gegevens die hem door het regionale luchtbeschermingsinstituut zijn verstrekt. Het Certificat qualité de l'Air Vignette, dat van het verkeer moet worden uitgesloten, wordt ook in deze gevallen beslist.

ZPAd-zones worden slechts tijdelijk geactiveerd. De grootte en de afmetingen van de zone zijn volledig individueel. Dit wordt bepaald door de betreffende prefect, afhankelijk van de intensiteit van de luchtvervuiling. Daarom zijn er geen speciale borden voor ZPAd-zones.

De situatie is anders voor de ZFE-zones. Daar zijn het begin en het einde van de milieuzones gemarkeerd met borden. Hier staat een rode cirkel als verbodsbord met de opmerking "Zones à Circulation Restreinte" (Beperkte Zone).  Wie er precies mag binnenkomen of niet, wordt niet aangegeven door het invoerbord.


In onze Green-Zones App hebben we een gedetailleerde kaart van elke milieuzone. Zo kunt u gemakkelijk de grenzen zien en boetes vermijden.

Ja, er zijn er veel. Frankrijk heeft meer dan 30 verschillende milieuzones. Deze zijn onderverdeeld in ZFE-zones (permanent), ZPA-zones (tijdelijk) en ZPAd-zones (tijdelijk).


In onze Green-Zones App hebben we alle milieuzones in Europa verzameld en duidelijk gepresenteerd.

Het is goed om te weten...

Alle actuele rijverboden en verdere informatie vindt u in onze Green-Zones App.