Green-Zones.eu › Milieuzone › Frankrijk › Creuse/Guéret

Milieuzone Creuse/Guéret

Belangrijk!

Creuse/Guéret heeft een milieuzone: Creuse/Guéret ZPAd

Naam van de milieuzone: Milieuzone Creuse/Guéret ZPAd - Frankrijk

Milieuzone geldig sinds: 26-06-2017

Soort milieuzone: Weersafhankelijke ZPAd-luchtbeschermingszone, geldig na een voorafgaande waarschuwing bij het overschrijden van de grenzen van schadelijke stoffen, bijvoorbeeld 50 µg/m³ fijnstof, en na het besluit van een prefect.

Rijverboden (tijdelijk): Voertuigen zonder vignet en voertuigen met een te hoge klasse, afhankelijk van de hoogte en duur van de luchtvervuiling.

Rijverboden (vast): Momenteel niet bekend

Boetes : 68-450 €

Gebied van de milieuzone: Het gebied van de ZPAd-zone kan in principe het gehele departement Creuse omvatten. De grenzen van de geactiveerde zone worden tijdens elke luchtvervuilingspiek nieuw gevormd en wordt in een individueel persbericht bekend gemaakt, die het invoeren van de zone aankondigt. Een hoofdweg die mogelijk deel van de zone is is de N145.

Bijzonderheden: Afhankelijk van de soort, duur en mate van de luchtvervuiling veranderen de grenzen van een of meerdere zonen binnen het departement. De prefect kan meerdere klassen verbieden aan het verkeer deel te nemen.

Contact met milieuzone en uitzonderingen : Momenteel niet bekend

Uitzonderingen: Momenteel niet bekend

Milieuzone ZPAd

Heb ik een milieusticker of registratie nodig?

Als er een piek is in de luchtvervuiling en de ZPAd-zone wordt geactiveerd, heeft elk getroffen voertuig een geldige Franse milieusticker (Certificat qualité de l'Air) nodig om de milieuzone te betreden. Als dit niet gebeurt, wordt een boete van 68 euro tot 375 euro opgelegd.


Of een ZPAd-zone actief is en welk vignet door het rijverbod wordt beïnvloed, kunt u dagelijks in onze Green-Zones App terugvinden.

ZPAd ("zone de protection de l'air départementale") zijn luchtbeschermingszones die van toepassing zijn op een heel departement. Het is niet mogelijk om op voorhand te bepalen in welke lokale gebieden binnen de ZPAd verkeersbelemmeringen zullen optreden als gevolg van een piek in de luchtvervuiling. In het geval van een piek in de luchtvervuiling voorziet het respectievelijke eerste besluit in specifieke verkeersbeperkingen, zodat pas dan het gebied binnen het departement wordt bepaald in een specifiek politiebesluit, waarin vervolgens specifieke maatregelen worden genomen. In theorie zou zelfs een hele afdeling kunnen worden getroffen door een specifieke maatregel, maar dit is relatief onwaarschijnlijk.
In ieder geval is de prefect van het departement verantwoordelijk voor het opleggen van rijverboden waar nodig (bijvoorbeeld in een of meer gemeenten, op een snelweg of binnen het hele departement), op basis van gegevens die hem door het regionale luchtbeschermingsinstituut zijn verstrekt. Het Certificat qualité de l'Air Vignette, dat van het verkeer moet worden uitgesloten, wordt ook in deze gevallen beslist.

ZPAd-zones worden slechts tijdelijk geactiveerd. De grootte en de afmetingen van de zone zijn volledig individueel. Dit wordt bepaald door de betreffende prefect, afhankelijk van de intensiteit van de luchtvervuiling. Daarom zijn er geen speciale borden voor ZPAd-zones.

De situatie is anders voor de ZFE-zones. Daar zijn het begin en het einde van de milieuzones gemarkeerd met borden. Hier staat een rode cirkel als verbodsbord met de opmerking "Zones à Circulation Restreinte" (Beperkte Zone).  Wie er precies mag binnenkomen of niet, wordt niet aangegeven door het invoerbord.


In onze Green-Zones App hebben we een gedetailleerde kaart van elke milieuzone. Zo kunt u gemakkelijk de grenzen zien en boetes vermijden.

Ja, er zijn er veel. Frankrijk heeft meer dan 30 verschillende milieuzones. Deze zijn onderverdeeld in ZFE-zones (permanent), ZPA-zones (tijdelijk) en ZPAd-zones (tijdelijk).


In onze Green-Zones App hebben we alle milieuzones in Europa verzameld en duidelijk gepresenteerd.

Het is goed om te weten...

Alle actuele rijverboden en verdere informatie vindt u in onze Green-Zones App.