Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Milieustickers Spaanse Distintivo Ambiental

Sinds 2018 - Spaanse Distintivo Ambiental

Voor het betreden van bestaande milieuzones is de Spaanse milieusticker Distintivo-Ambiental vereist.
Net als in Nederland bestaan er niet alleen vaste milieuzones, maar ook weersgerelateerde zones (afhankelijk van NOx en fijnstof), er gelden bepaalde rijverboden met en zonder Distintivo Ambiental die alleen van toepassing zijn wanneer de lokale autoriteiten de zone activeren.
Zowel in de vaste zones als in de weersafhankelijke zones (let op: geen verkeersborden) gelden de overeenkomstige rijbeperkingen voor alle voertuigtypen; ook voor lichte voertuigen zoals bromfietsen, motorfietsen, quads enz.

De Distintivo-Ambiental milieusticker is verkrijgbaar in 4 verschillende klassen, waarbij de stickers B en C euroklasse 4 en hoger vereisen voor alle voertuigtypen, voor lichte voertuigen wordt euroklasse 2 vereist. De milieustickerklassen 0 en ECO zijn gereserveerd voor voertuigen die op gas, elektrisch of op waterstof rijden (hybride voertuigen).
Een Spaanse milieusticker, in tegenstelling tot een tolsticker, moet slechts eenmaal worden gekocht. Deze is geldig zolang de kentekenplaat van het voertuig niet verandert.

Een Spaanse Distintivo Ambiental is momenteel (vanaf augustus 2019) alleen beschikbaar voor voertuigen die in Spanje zijn geregistreerd. Voor buitenlandse voertuigen zijn ingewikkelde vrijstellingen van toepassing, die u bij de lokale autoriteiten kunt verkrijgen.
De milieuzones in Spanje worden bewaakt door medewerkers van de politie en gemeente. In geval van een inbreuk geldt een boete van 90 euro plus administratiekosten.

Zoombare kaarten van alle milieuzones met hun grenzen, evenals meer gedetailleerde informatie over de afzonderlijke voertuigtypen, euroklassen, weekdagen, tijden, speciale voorschriften en uitzonderingen zijn beschikbaar op www.Distintivo-Ambiental.es of www.Green-Zones-App.eu