Choose your language:
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language

Sinds 2018 - Spaanse Distintivo Ambiental

Op 27-7-2018 werd er in Spanje officieel een systeem van milieustickers geïntroduceerd dat in vier verschillende categorieën en kleuren is onderverdeeld. De onderverdeling is gebaseerd op de hoeveelheid emissie en het registratiejaar/euroklasse van het voertuig.
De milieustickers die zijn ingevoerd en uitgegeven door het Spaanse directoraat-generaal voor vervoer (Dirección General de Tráfico/DGT) zijn ontworpen om milieuvriendelijke voertuigen te onderscheiden van vervuilende voertuigen. Met dit systeem en de Spaanse milieuzones zal de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en zwevende deeltjes in grote Spaanse steden beperkt worden.

De milieusticker, gedrukt door de nationale drukker en uitgegeven door de DGT worden officieel Distintivo Ambiental genoemd en worden uitgegeven in de 4 verschillende categorieën 0, ECO, C en B. Categorie A, waarvoor geen badge bestaat, omvat alle voertuigen en euroklassen die niet in een van de andere 4 categorieën zijn ingedeeld.
De Spaanse milieusticker Distintivo Ambiental is nodig om tijdens periodes van luchtverontreiniging in Spaanse steden te mogen rijden of om in speciaal beschermde zones te mogen rijden

De daarvoor ingevoerde milieuzones, bekend in Spanje als Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Area Central Cero Emissions (ACCE) zijn ontworpen om luchtverontreinigende stoffen in Spaanse steden snel en permanent te verminderen.
De verschillende milieuzones kunnen worden onderverdeeld in meerdere soorten. Dit zijn met name zogenaamde tijdelijke of permanent geldige Low Emission Zones (LEZ) waarin in een luchtvervuilingsfase tijdelijke verkeersbeperkingen van kracht worden, bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen of de verplichting van een milieusticker in de milieuzone. Als de lucht zich blijft verslechteren, kunnen bepaalde milieustickers tijdelijk van het verkeer worden uitgesloten.
Ook is het belangrijk om te weten dat Zero Emissions Zones tot 2025 op middellange en lange termijn geen voertuigen met fossiele brandstof mogen aandrijven toelaten. In de beginfase van de inrichting van dergelijke ZEZ-zones zijn meestal nog steeds voertuigen toegelaten met zeer schone euroklassen.