Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Milieustickers Registraties Groot-Brittannië

Vanaf 2018 - Registraties in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië zijn er momenteel 8 milieuzones in alle grote steden van het land. Vooral in Groot-Londen zijn er drie verschillende zones om op te letten, waarin in allemaal er voorafgaand een registratie vereist is.

Momenteel gelden de rijverboden in zones buiten Londen vanaf augustus 2019 voornamelijk voor bussen. Auto's en vrachtwagens hebben meestal niet met het rijverbod te maken. Afhankelijk van de zone (LEZ, ZEZ, ULEZ) zijn in het Groot-Londense gebied echter alle typen voertuigtypen, inclusief lichte voertuigen (London ZEZ) en recreatieve voertuigen, over het algemeen verboden of moeten ze zich in uitzonderlijke gevallen registreren voordat ze in de zone mogen rijden.
De verschillende soorten registraties zijn in principe op internet mogelijk, maar uiterst complex en ingewikkeld. Vanaf het najaar van 2019 wordt een registratie als service door Green-Zones aangeboden. De resulterende bevestiging en toestemming om in de milieuzone te mogen rijden worden door Green-Zones in de vorm van een REG-certificaat aan het voertuig van de klant ter beschikking gesteld.

De milieuzones in het Groot-Brittannië, en met name die in Londen, worden bewaakt door politie en camera's. In het geval van een overtreding wordt er een boete van 150 tot 1000 euro plus administratiekosten uitgeschreven. Overigens moeten de kosten voor registratie niet worden verward met parkeertarieven of tolgelden, die meestal ook in de regio Groot-Londen gelden.

Zoombare kaarten van alle milieuzones met hun grenzen, evenals meer gedetailleerde informatie over de afzonderlijke voertuigtypen, euroklassen, weekdagen, tijden, speciale voorschriften en uitzonderingen zijn beschikbaar op www.LEZ-London.uk of www.Green-Zones-App.eu