Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Milieustickers Registraties België

Vanaf 2018 - Registraties in België

In België zijn er grote milieuzones ingevoerd in de twee regio's Brussel en Antwerpen. In 2020 wordt de Gentse milieuzone toegevoegd, evenals enkele kleinere gemeenten en steden in Vlaanderen, zoals Mechelen, Willebroek.
In tegenstelling tot andere landen hebben de Belgische milieuzones echter geen sticker nodig, maar een verplichting om het voertuig te registreren voordat ze in een bepaalde zone rijden. De registratieplicht is echter niet van toepassing op voertuigen die zijn geregistreerd in België en Nederland, aangezien deze al zijn geregistreerd in de nationale databanken.

In Vlaanderen zijn alle voertuigtypen momenteel onderworpen aan de registratie, behalve lichte voertuigen zoals bromfietsen, motorfietsen, quads enz. Deze registratieplicht is momenteel geldig voor Antwerpen en Gent.
Veel soorten voertuigen zijn momenteel onderworpen aan registratie in het Brussels gewest, maar dit geldt niet voor lichte voertuigen en bosbouwvoertuigen.
De milieuzones in België worden niet bewaakt door de politie maar door automatische camera's. In geval van een overtreding wordt er een boete van 150-350 euro plus administratiekosten uitgeschreven.

Zoombare kaarten van alle milieuzones met hun grenzen, evenals meer gedetailleerde informatie over de afzonderlijke voertuigtypen, euroklassen, weekdagen, tijden, speciale voorschriften en uitzonderingen zijn beschikbaar op www.lez-belgium.be of www.Green-Zones-App.eu