Choose your language:
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language

Sinds 2015 – De Oostenrijkse Milieusticker

Sinds 01-01-2015 hebben alle bussen en vrachtwagens met Klasse N die door de gedefinieerde milieuzones in Oostenrijk willen rijden een "uitlaatgas identificatiesticker" nodig, die echter meestal de Oostenrijkse Milieusticker genoemd wordt.

De Milieu Sticker is verkrijgbaar in 6 kleuren, die op hun beurt verschillende emissieklassen worden toegewezen. De emissieklasse van het voertuig wordt op de Milieusticker ook nog aangegeven door een gat en bevestigd door een emissiecertificaat dat in het voertuig bewaard moet worden.
Momenteel staat het voor personenauto’s nog vrij om een Milieusticker aan te schaffen omdat de identificatie hiervoor nog op vrijwillige basis verloopt. Voor motorfietsen en andere tweeassige voertuigen is de Milieusticker niet nodig. 

De indeling van de voertuigen in emissieklassen gebeurt op basis van de Euro-emissienormen, zoals vastgelegd in de relevante EU-wetgeving en ook wordt aangegeven in de Oostenrijkse wet KFG 1967. Hierbij wordt rekening gehouden met de vraag of het een voertuig van de categorie M of N is, of er een functionele roetfilter aanwezig is en of het voertuig een diesel-, benzine- of een alternatieve aandrijving heeft.
Bij nieuwe voertuigen is de Milieusticker reeds bij de levering door de fabrikant bepaald en aangebracht. Bij voertuigen die reeds in het verkeer rijden wordt de Milieusticker alleen op verzoek van de bestuurder aangebracht.

De eerste milieuzones zijn in Oostenrijk in Wenen en omgeving, alsmede in Neder-Oostenrijk, ingesteld om burgers te beschermen tegen het uiterst schadelijke bewezen fijnstof en het gebruik van oudere, vooral dieselvoertuigen te beperken.
Oostenrijkse milieuzones worden vastgesteld door de provinciale gouverneur (president van de staat) door middel van regelgevingen. Hij is hierbij echter wel geboden aan de voorgeschreven uitzonderingen in § 14 van de IG-L. Wanneer hij het echter noodzakelijk acht, kan hij daaraan andere uitzonderingen toevoegen.
In Oostenrijk wordt naast fijnstofemissie ook gekeken naar de stikstofdioxide (NOx-emissie) bij de indeling van voertuigen in uitstootklassen. Hiermee kan de wetgever eventueel ook verkeersbeperkingen invoeren voor gebieden waar de NO2-waarden overschreden worden, om bij te dragen aan de toekomstige vermindering van dergelijke emissies.

Eigenlijk kan iedere autobezitter op basis van de uitlaatgasklasse zelf een afbeelding maken, met de betreffende kleur van de Milieu Sticker en op zijn voertuig plaatsen. Afhankelijk van het type aandrijving en de leeftijd van het voertuig worden gegevens uit de nationale database voor uitstootclassificatie gehaald die nodig zijn voor de indeling.
De aanwezigheid van een functionerende roetfilter is in ieder geval gunstig voor het indelingsresultaat, wat meestal zorgt voor een indeling in een hogere kleur. Als bewijsvoering moet echter het keuringscertificaat getoond kunnen worden en is een bewijs van de professionele installatie van het roetfilter verplicht.


Bestel hier de Oostenrijkse milieusticker voor de milieuzones in Oostenrijk