Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Green-Zones.eu Milieustickers Franse Ecovignet Crit’Air

Sinds 2016 - Frans Ecovignet Crit'Air

In Frankrijk zijn er in ongeveer 32 grote steden, regio's en departementen momenteel zeer grootschalige milieuzones met permanente en tijdelijke rijverboden en een Crit-Air vignet verordening ingevoerd.
Het Franse vignet is beschikbaar in 6 categorieën. Eco, 1, 2, 3, 4 en 5. Een e-vignet is gereserveerd voor de schoonste motoren, het categorie 5 vignet voor een oudere dieselmotor. Elke stad, gemeente en regio in Frankrijk kan verschillende regels voor rijverboden instellen door het 6+ systeem van het vignet op hun grondgebied toe te passen. Dit betekent dat in sommige zones geen vignet vereist is, in sommige zones vignet nummer 5 of zelfs alleen nummer 4. In de grote steden, zoals bijvoorbeeld Parijs worden verboden met cyclische tussenpauzen van 12 of 24 maanden, voor steeds een andere vignettenklasse ingevoerd. In het grootstedelijk gebied van Parijs zijn momenteel alleen de vignetten tot klasse 4 toegestaan en tot 2024 alleen vignet nummer 1 en die voor elektrische voertuigen (vignet E). De regels, verboden en uitzonderingen in Frankrijk zijn van toepassing op alle soorten voertuigen, ook het type lichte voertuigen, zoals bromfietsen, motorfietsen, driewielige voertuigen, quads, enz. De respectieve steden en gemeenten hebben ook zeer verschillende regels voor het rijverbod op weekdagen en bepaalde tijden en hun afhankelijke uitzonderingen. Ook voor klassieke auto's en campers zijn er uitzonderingen in sommige zones. De milieuzones in Frankrijk worden bewaakt door medewerkers van de politie en gemeente. Deze scannen de QR-code van een bestaand vignet en kunnen zo een mogelijke overtreding detecteren of een boete opleggen bij afwezigheid van een vignet voor een bedrag van 68-375 euro. Vanaf het jaar 2021 wordt extra camerabewaking geïnstalleerd in Frankrijk, te beginnen in de regio Groot-Parijs.
Deze milieusticker voor Frankrijk, in tegenstelling tot een tolsticker, moet slechts eenmaal worden gekocht. Hij is geldig zolang de kentekenplaat van het voertuig niet verandert. Zoombare kaarten van alle milieuzones met hun grenzen, evenals meer gedetailleerde informatie over de afzonderlijke voertuigtypen, euroklassen, weekdagen, tijden, speciale voorschriften en uitzonderingen zijn beschikbaar op www.lez-france.fr of www.Green-Zones-App.eu

Hier bestellen Sie eine französische Vignette für französische ZCR/ZPA Umweltzonen in Frankreich
Hier bestelt u het Franse vignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk